Naar content

mr. drs. Jan Hein Lieber

senior raadsheer mr. drs., gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Specialisme

Het personen - en familierecht, in het bijzonder het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Daarnaast het pachtrecht en het notarieel tuchtrecht.

Auteur in het kort

Ik heb aan de Katholieke Universiteit Nijmegen Klassiek Talen en notarieel recht gestudeerd. Na een carrière van 12 jaar in het notariaat, eerst als kandidaat-notaris en vervolgens als notaris (standplaats Doetinchem), ben ik in 2003 overgestapt naar de rechterlijke macht. Op dit moment ben ik senior raadsheer in het hof Arnhem-Leeuwarden en lid van de Pachtkamer en de Centrale Grondkamer aldaar. Verder maak ik deel uit van de notariskamer van het hof Amsterdam.

Overige uitgaven
De afschaffing van de rechterlijke goedkeuring van huwelijkse voorwaarden, FTV 2010/32 Het vernieuwde huwelijksvermogensrecht voor de agrarische praktijk, TvAR, 2011, pp 350-364 De agrarische onderneming en het huwelijksvermogensrecht, TvAR, 2012, pp. 32-41 De gemeenschap van goederen alsnog beperkt, WPNR 2014/7041 De verhouding tussen curatele, mentorschap en meerderjarigenbewind en de invloed van alternatieve beschermingsmaatregelen, WPNR 2015/7064 Mr. Dr. G. Brands en mr. Drs. J.H. Lieber (red.) , De vaststellingsovereenkomst en mediation, SDU 2009 J.H. Lieber, Handboek Familievermogensrecht, hoofdstuk 5 (Huwelijkse voorwaarden), hoofdstuk 6 (Wijziging vermogensregime staande huwelijk) en hoofdstuk 7 (Verdeling en verrekening), vijfde druk 2016, Zutphen J.H. Lieber, Handboek Ondernemingsrecht, hoofdstuk 4 (Oprichting verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen,4e druk, Zutphen 2016 SDU Commentaar Erfrecht art. 115-129
Groene Serie Personen- en familierecht
€ 909,00
€ 990,81 incl.btw
Online naslagwerk

Dit deel van de Groene Serie geeft een artikelsgewijze toelichting op Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin literatuur en rechtspraak verwerkt zijn. Kwesties van internationaal privaatrecht worden in speciale kanttekeningen verduidelijkt.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
€ 324,00
€ 353,16 incl.btw
Online naslagwerk

Het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR) behandelt vooral rechtsvragen die in de praktijk spelen. Zowel vragen die opkomen bij de hulpverleners als bij advocaten, notarissen en rechters.

Specialisme

Het personen - en familierecht, in het bijzonder het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Daarnaast het pachtrecht en het notarieel tuchtrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.