Naar content

mr. dr. Janet van de Bunt

zelfstandig juridisch adviseur, onderzoeker en docent, www.janetvandebunt.nl
Specialisme

afwikkeling van rampschade, fondsen, (overheids)aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Europees recht en cassatietechniek

Auteur in het kort

Van groot belang is voor mij de vraag in het recht: wordt de positie van het slachtoffer verbeterd? Die vraag heb ik mij ook gesteld in mijn proefschrift Het rampenfonds, waarop ik op 30 juni 2016 ben gepromoveerd. Ik heb de knelpunten voor slachtoffers bij de afwikkeling van rampschade geïnventariseerd en daarna heb ik geprobeerd oplossingen te bedenken, zodat de positie van het slachtoffer verbeterd werd.

Het rampenfonds
€ 64,22
€ 70,00 incl.btw
Boek

In ons land gebeuren regelmatig rampen en incidenten die door derden zijn veroorzaakt. Denk aan de vuurwerkramp in Enschede of het schietincident in Alphen aan de Rijn. De afwikkeling van zulke rampschade in het aansprakelijkheidsrecht verloopt doorgaans niet goed. Daardoor krijgen slachtoffers hun schade niet of pas veel later vergoed.
In sommige gevallen richt de overheid dan schadefondsen op. Het rampenfonds gaat in op de vraag of deze fondsen een oplossing voor de knelpunten vormen.

Specialisme

afwikkeling van rampschade, fondsen, (overheids)aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Europees recht en cassatietechniek

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.