Naar content

prof. mr. Jan Smits

Hoogleraar Europees Privaatrecht, Universiteit Maastricht
Specialisme

Privaatrecht; Europees privaatrecht; Rechtsvergelijking; Rechtstheorie

Contact

043-3883026

Auteur in het kort

Jan Smits is sinds 1999 hoogleraar (Europees) Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. Hij studeerde en promoveerde aan de Universiteit Leiden en was gasthoogleraar aan onder meer de KU Leuven, de RU Gent en de Universiteit van Helsinki. Hij is thans decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Jan Smits is titulair lid van de International Academy of Comparative Law en lid van de KNAW. Hij is ook raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam.

Overige uitgaven
 • Four Uneasy Pieces: Essays on Law and Evolution, 2020
 • Advanced Introduction to Private Law, 2017
 • Contract Law: A Comparative Introduction, 2014; 2de dr. 2017
 • The Mind and Method of the Legal Academic, 2012
 • Omstreden rechtswetenschap, 2009
 • Elgar Encyclopedia of Comparative Law, 2006; 2de dr. 2012
 • Constitutionalisering van het vermogenrecht, 2003
 • Bronnen van verbintenissen, 2003
 • The Making of European Private Law, 2002
 • The Good Samaritan in European Private Law, 2000
 • Europees privaatrecht in wording, 1999
 • Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten, 1999
 • Niet-nakoming, 1997, 2de dr. 2004
 • Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, 1995
 
 
Specialisme

Privaatrecht; Europees privaatrecht; Rechtsvergelijking; Rechtstheorie

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.