Naar content

prof. dr. Jan Naeyé

prof. dr. emeritus, Vrije Universiteit Amsterdam
Specialisme

strafprocesrecht, opsporingsonderzoek, politierecht, klachtrecht, agressie en geweld in de relatie politie-publiek

Auteur in het kort

Prof. Dr. J. Naeyé (1945) is emeritus hoogleraar strafrechtswetenschappen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam (sinds 2010).

Specialisme

strafprocesrecht, opsporingsonderzoek, politierecht, klachtrecht, agressie en geweld in de relatie politie-publiek

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.