Naar content

mr. drs. Jan Lunsing

mr.dr., StiBaBo
Specialisme

Bestuurskunde en daarbinnen de relatie overheid-burger

Auteur in het kort

Jan R. Lunsing is sociaal geograaf en bestuurskundig onderzoeker voor StiBaBo (Groningen).

Overige uitgaven
Besluitenguillotine (2008), Lemma, Den Haag. Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen, (2009), Binnenlandse Zaken/gemeente Emmen.
Overheidsbeleid
€ 46,79
€ 51,00 incl.btw
Boek

In deze uitgave worden de afzonderlijke fasen van het beleidsproces onderscheiden. Welke maatschappelijke problemen komen wel en welke niet op de agenda? Ook de inhoud van beleid wordt geanalyseerd. Zijn de veronderstellingen die aan de keuze van de doelen en middelen ten grondslag liggen houdbaar? Bekende bestuurskundigen en beleidswetenschappers voorzien deze vragen in deze negende, geheel herziene druk van Overheidsbeleid van een helder antwoord.

Specialisme

Bestuurskunde en daarbinnen de relatie overheid-burger

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.