Naar content

mr. dr. Jan Elbers

Coördinerend/specialistisch inspecteur, Ministerie van Financiën
Specialisme

Inkomensheffing, vennootschapsbelasting en invorderingsrecht.

Contact
Auteur in het kort

Gepromoveerd (5 september 2014). Proefschrift over de mogelijkheden van redres bij benadeling van crediteuren als gevolg van misbruik van de rechtspersoonlijkheid. Daarnaast diverse publicaties in vakbladen.

Overige uitgaven

Publicaties in vakbladen 

'De Hoge Raad en vereenzelviging bij vermogensafscherming: Rainbow revisited'​, 2017, WPNR

‘De fiscale vaststelling(sovereenkomst) in strijd met de openbare orde of de goede zeden’, 2000, MBB

‘De ontvanger en de juridische splitsing: wie krijgt de schuld?’, 1999, MBB

Dissertatie

Titel proefschrift: Misbruik van het identiteitsverschil en crediteursbenadeling. Een onderzoek naar vereenzelviging en klassieke vormen van redres.

Handelseditie: Zutphen, Uitgeverij Paris 2014 (NTHR-reeks, deel 20), ISBN 978-94-6251-025-8.

Voor een boekbespreking, zie Ars Aequi april 2015, p. 344:

"(...) een bijzonder nuttig en grondig naslagwerk voor eenieder die zich (verder) in de praktische en de meer wetenschappelijke aspecten van het leerstuk van vereenzelviging in de meest ruime zin wil verdiepen."

Vakstudie 10 - Invorderingswet
€ 1.009,00
€ 1.099,81 incl.btw
Online naslagwerk

De Vakstudie Invorderingswet biedt u het meest uitgebreide artikelsgewijs commentaar. Compleet en toegankelijk.

Deze module vindt u ook in de Collectie Belastingadvies. Vraag hier uw gratis en vrijblijvende proefabonnement aan.

Specialisme

Inkomensheffing, vennootschapsbelasting en invorderingsrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.