Naar content

mr. Jan Blanken

Mr., Capra Advocaten
Specialisme

Ambtenarenrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheid, bestuurlijke samenwerking, collectieve en individuele arbeidsverhoudingen, medezeggenschap, integriteit, openbaarheid van bestuur, bescherming persoonsgegevens, subsidiekwesties.

Auteur in het kort

Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht (afstudeerrichtingen: staats- en bestuursrecht alsmede privaatrecht, met het predicaat ‘met genoegen’). *Van februari 1989 tot augustus 1994 verbonden aan een middelgroot advocatenkantoor als advocaat en procureur en werkzaam in een algemene praktijk, gaandeweg specialiserend in het bestuursrecht *Sinds 1994 verbonden aan Capra Advocaten en sedert 2002 in de hoedanigheid van vestigingsdirecteur respectievelijk lid van de maatschap.

Overige uitgaven
* Het ambtenarenontslagrecht in 80 uitspraken van de Centrale Raad van Beroep - Kluwer 2008 - ISBN 978-901305859-8 * Gedachten voer bestuurlijke en ambtelijke integriteit - Reed Business 2010 - ISBN 978-903524491-7 * Capra Advocaten zakwoordenboekje 'Begrippen en definities in het ambtenarenrecht' - 2010 * Publicatie 'Wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren' van de Vereniging Ambtenaar & Recht ter gelegenheid van de Themabijeenkomst op 26 maart 2012 - Celsus 2012 - ISBN 978-90-8863-098-9
Module Arbeidsrecht bij de overheid
€ 2.479,00
€ 2.702,11 incl.btw
Online naslagwerk

Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) veranderen er veel zaken omtrent de rechtspositie van de meeste ambtenaren. Met deze online module kunt u de actuele regels, jurisprudentie, praktische informatie gemakkelijk en snel raadplegen.

Module Ambtenarenrecht
€ 2.786,00
€ 3.036,74 incl.btw
Online naslagwerk

Houdt u zich beroepsmatig bezig met de rechtspositie van de ambtenaar? Deze bron geeft u een totaalbeeld van alle juridische, beleidsmatige en praktische aspecten van het ambtenarenrecht. Met alle relevante wet- en regelgeving en drieduizend uitspraken uit het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht.

Specialisme

Ambtenarenrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheid, bestuurlijke samenwerking, collectieve en individuele arbeidsverhoudingen, medezeggenschap, integriteit, openbaarheid van bestuur, bescherming persoonsgegevens, subsidiekwesties.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.