Naar content

Jacques Raaijmakers

Eigenaar, Raaijmakers Belastingadvies en Educatie
Specialisme

(Internationale) loonbelasting, (internationale) sociale verzekeringen, invordering, aansprakelijkheid, formeel belastingrecht

Auteur in het kort

Doe wat je leuk vindt, anders word je niet oud. Dat is mijn motto en daarom heb ik voor dit vakgebied gekozen. Ik vond het leuk en uitdagend. En dat vind ik nog steeds.

Overige uitgaven

Hoofdredacteur van het tijdschrift Loonzaken (SDU)

Redacteur Fiscaal Praktijkblad (Fiscaal up to date)

Annontator NLFiscaal

Vaste medewerker Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (SDU)

Vaste medewerker Beloning & Belasting (Fiscaal up to date)

Auteur XpertHR

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing 2020-2021
€ 36,65
€ 39,95 incl.btw
Boek

Deze studenteneditie binnen de Cursus Belastingrecht bevat een uitvoerige, actuele en heldere beschrijving van de Wet LB 1964 en de premieheffing volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. De vele voorbeelden en heldere uitleg helpen de student de materie snel te doorgronden.

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Formeel Belastingrecht 2020-2021
€ 36,65
€ 39,95 incl.btw
Boek

Op zoek naar een toegankelijk naslagwerk van het actuele formeel belastingrecht? Deze studenteneditie bespreekt op systematische wijze verschillende onderwerpen die hierbij van belang zijn. De materie wordt in brede zin verkend aan de hand van wetgeving, beleid, relevante vakliteratuur en jurisprudentie.

Loonheffingengids 2019
€ 83,49
€ 91,00 incl.btw
Boek

Deze gids geeft u een duidelijk en praktisch totaalbeeld van alle belangrijke regels rondom de loonheffingen. Daarbij vindt u ook de laatste stand van zaken over onderwerpen als: een bezwaarschrift schrijven, inleners- en ketenaansprakelijkheid en de Wet aanpak schijnconstructies.

Keten- en inlenersaansprakelijkheid
€ 77,98
€ 85,00 incl.btw
Boek

Deze brochure vormt een overzichtelijk naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met keten- en inleneraansprakelijkheid. Naast een introductie tot de basisbegrippen, uitzonderingen en toepassingen, komen ook diepere actuele vraagstukken komen aan bod. Uiteraard is de recente rechtspraak daarbij verwerkt.

Bestuurdersaansprakelijkheid
€ 78,90
€ 86,00 incl.btw
Boek

In deze uitgave komen alle aspecten, praktische zaken en knelpunten rondom bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde. Er is daarbij rekening gehouden met de tot 1 mei 2017 verschenen rechtspraak. Bovendien vindt u in deze uitgave een overzicht van de jurisprudentie over het begrip ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’.

Aansprakelijkheid in belastingzaken
€ 89,91
€ 98,00 incl.btw
Boek

De geheel herziene vierde druk van deze monografie behandelt zowel de formele aspecten als de materiële aspecten van de in de Invorderingswet 1990 opgenomen aansprakelijkheidsbepalingen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan aansprakelijkheidsbepalingen buiten de Invorderingswet 1990, waar de ontvanger - onder voorwaarden - op grond van het zogeheten open systeem gebruik van kan maken.

Specialisme

(Internationale) loonbelasting, (internationale) sociale verzekeringen, invordering, aansprakelijkheid, formeel belastingrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.