Naar content

ir. Jaap van Os

wetenschappelijk onderzoeker, Wageningen University and Research
Specialisme

Bij Wageningen UR werk ik aan projecten rond verduurzaming van de landbouw, vooral veehouderij bedrijven. De afgelopen decennia heeft de veehouderij wat betreft productiviteit grote stappen gezet. Daarbij is het belangrijk om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen, zoals bv. emissies naar de lucht of naar het grond- of oppervlakte water. Ook is verbetering van dierenwelzijn een belangrijk aspect. De laatste jaren heb ik vooral geschreven over megastallen en de stikstofproblematiek.

Auteur in het kort

milieu effecten van de veehouderij in Nederland

Module Kengetallen
€ 1.983,00
€ 2.161,47 incl.btw
Online naslagwerk

Onderbouw uw beleid met kengetallen! Bijvoorbeeld op de thema’s bedrijvigheid, dienstensector, energie, horeca, industrie, landelijk gebied, onderwijs, recreatie, sport, verkeer, toerisme, wonen en zorg. Deze module geeft u actuele kengetallen, in handige modellen en met achtergrondinformatie. Zo beschikt u over praktische richtlijnen voor het inrichten van de fysieke leefomgeving.

Module Kengetallen is een onderdeel van de Collectie Omgevingswet.

Specialisme

Bij Wageningen UR werk ik aan projecten rond verduurzaming van de landbouw, vooral veehouderij bedrijven. De afgelopen decennia heeft de veehouderij wat betreft productiviteit grote stappen gezet. Daarbij is het belangrijk om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen, zoals bv. emissies naar de lucht of naar het grond- of oppervlakte water. Ook is verbetering van dierenwelzijn een belangrijk aspect. De laatste jaren heb ik vooral geschreven over megastallen en de stikstofproblematiek.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.