Naar content

prof. mr. Huub Willems

Hoogleraar; Mr., Geen
Specialisme

Hoogleraar Corporate Litigation, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen. Oud-voorzitter van de Ondernemingskamer, Amsterdam Specialisatie: Ondernemingsrecht in brede zin en strafrecht

Auteur in het kort

Faculteit Rechtsgeleerdheid Tilburg
Wetenschappelijk (hoofd)medewerker FRG Tilburg
Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch
Voorzitter Raad van Tucht Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten Amsterdam
Plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen Raadsheer Hof Amsterdam
(Coördinerend) vice-president Hof Amsterdam
Oud-voorzitter Ondernemingskamer, Amsterdam
Hoogleraar Corporate Litigation, FRG RUG

Bescherming van Nederlandse ondernemingen
€ 30,73
€ 33,50 incl.btw
Boek

Op 21 november 2017 organiseerde het ZIFO een congres over bescherming van Nederlandse ondernemingen. Dit congres stond in het teken van de actuele politieke, maatschappelijke en juridische discussies rondom aandeelhoudersactivisme en bescherming van Nederlandse ondernemingen. Deze uitgave bundelt alle sprekersbijdragen in schriftelijke vorm.

Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht
€ 49,54
€ 54,00 incl.btw
Boek

De laatste jaren groeit in het ondernemingsrecht een behoefte aan verscheidenheid en diversiteit. Voor veel kernthema’s van het ondernemingsrecht, zoals de besluitvormingsregeling bij tegenstrijdig belang, is eenheid echter het uitgangspunt. Die tegenstrijdigheid roept boeiende vragen op die in deze uitgave uitvoerig worden behandeld. 

Ondernemingsrecht in tijden van crisis
€ 51,38
€ 56,00 incl.btw
Boek

De crisis heeft grote invloed op de omstandigheden waarin ondernemingen opereren en is niet zonder gevolgen gebleven voor de continuïteit van veel ondernemingen. Vraagstukken op het terrein van governance, verantwoording en aansprakelijkheid zijn daarom actueler dan ooit. Deze bundel bevat de uitgewerkte voordrachten en een verslag van de gevoerde discussie tijdens het congres van het Instituut voor Ondernemingsrecht op 9 en 10 november 2012.

Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk
€ 357,00
€ 389,13 incl.btw
Online naslagwerk

Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk – ARO – biedt u de volledige uitspraken van de Ondernemingskamer. Daarnaast treft u in ARO ook alle uitspraken aan van de Hoge Raad. Alle belangrijke uitspraken van rechtbanken op het terrein waarop de Ondernemingskamer als rechter is aangewezen, zijn hier ook in opgenomen.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collectie Ondernemingsrecht.

Specialisme

Hoogleraar Corporate Litigation, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen. Oud-voorzitter van de Ondernemingskamer, Amsterdam Specialisatie: Ondernemingsrecht in brede zin en strafrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.