Naar content

mr. Hugo van Kooten

Rechter, Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Specialisme

Verbintenissenrecht, ihb nietigheden, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking

Auteur in het kort
Overige uitgaven
- Restitutierechtelijke gevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten, diss. UU (2002) - Over de rol van concordantie van rechtspraak bij de invulling van leemtes in de wet, WPNR 7045 (2015), p.27 ev - Two General Principles of Private Law in the Case Law of the Court of Justice of the European Union: nemo auditur suam turpitudinem allegans and fraus omnia corrumpit, in: The Influence of EU Law on National Private Law (2014), p. 589 ev - Interregionaal privaatrecht anno 2012, in: Offerhauskring vijftig jaar, BJU (2012), p. 65 ev - De beginselen nemo auditur en fraus omnia corrumpit in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, WPNR 6901 (2011), p. 828 ev - Civielrechtelijke gevolgen van schending van de Wet op het financieel toezicht, Ondernemingsrecht, p. 142 ev - Change of Position or Wegfall der Bereicherung in Dutch Law, European Review of Private Law 14 (2006) 3, p. 459 ev
Groene Serie Vermogensrecht
€ 636,00
€ 693,24 incl.btw
Online naslagwerk

Een artikelsgewijs commentaar op Boek 3 BW, Vermogensrecht in het algemeen.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Verbintenissenrecht, ihb nietigheden, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.