Naar content

mr. Hisse de Vries

Hisse de Vries, Mr. Hisse de Vries Bestuursrecht B.V.
Specialisme

Ik ben bestuursrechtjurist puur sang. Mijn deskundigheid zit zowel in het milieurecht als in het omgevingsrecht en de bijzondere wetten. Vanaf 1987 ben ik specialist ontgrondingen. Bij Kluwer schrijf ik het commentaar op de Ontgrondingenwet. Een boeiende opdracht aangezien het verwerken van jurisprudentie bij de strekking van de wet een must is.

Auteur in het kort

Als jurist ben ik in 1975 begonnen bij een gemeente. Daarna heb ik tot 2002 bij vijf andere overheden gewerkt, meestal op andere beleidsterreinen. De laatste 15 jaar was ik hoofd ontgrondingen, eerst bij de provincie Gelderland en later bij de provincie Noord-Brabant.
In 2002 ben ik overgestapt naar het bedrijfsleven en ben ik voor mijzelf begonnen.
De uitdaging begint bij mij daar waar andere juristen stoppen.

Overige uitgaven
Ik heb veel publicaties op mijn naam staan. In 2014 heb ik de volgende artikelen gepubliceerd: 1. Vaststelling besluiten, bekendmakingen en elektronisch vastgesteld of vastgelegd? Wat geldt wanneer? PRO nummer 2, jaargang 2 2. De zorgplicht versus het lex certa-beginsel en de implementatie van de zorgplicht in de Omgevingswet. PRO nummer 3, jaargang 2 3. Nadeelcompensatie en planschade ten gevolge van de uitbreiding van Schiphol en intensivering vliegverkeer. Jurisprudentie Milieurecht, Aflevering 7, jaargang 18 4. Diverse blogs op mijn website hissedevries.nl Daarnaast annoteer ik uitspraken over ontgrondingen en luchtkwaliteit in Jurisprudentie Milieurecht.
Milieurecht Totaal
€ 4.232,00
€ 4.612,88 incl.btw
Online naslagwerk

Met deze online uitgave heeft u een totaaloverzicht van ruim 25 verschillende milieuwetten, met artikelsgewijs commentaar en dagelijks bijgewerkte wetteksten. En met de ruim 14.000 uitspraken, veelal met samenvattingen en annotaties door deskundigen, vindt u altijd een uitspraak die voor u relevant is.

Milieurecht Totaal maakt onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis met deze Collectie.

Specialisme

Ik ben bestuursrechtjurist puur sang. Mijn deskundigheid zit zowel in het milieurecht als in het omgevingsrecht en de bijzondere wetten. Vanaf 1987 ben ik specialist ontgrondingen. Bij Kluwer schrijf ik het commentaar op de Ontgrondingenwet. Een boeiende opdracht aangezien het verwerken van jurisprudentie bij de strekking van de wet een must is.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.