Naar content

dr. Hermine Rietman

Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Specialisme

Nederlands recht (Staats- en bestuursrecht), senior beleidsmedewerker op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gespecialiseerd in juridisch-beleidsmatige vraagstukken op het terrein van wonen

Auteur in het kort

Dr. H.C.I. Rietman Hermine Rietman (1963) studeerde Nederlands recht, promoveerde in 1993

Module Inkomensafhankelijke regelingen
€ 1.640,00
€ 1.787,60 incl.btw
Online naslagwerk

Alle relevante inkomensafhankelijke regelingen komen aan de orde in deze online module, waarmee u gemakkelijk overzicht houdt op deze grillige materie. U vindt er actuele wetteksten, jurisprudentie, vakliteratuur en praktijkinformatie. En nog veel meer aanverwante onderwerpen.

Deze module is onderdeel van de Collectie Overheid – Sociale Zekerheid.

Module Vastgoed en Wonen
€ 1.983,00
€ 2.161,47 incl.btw
Online naslagwerk

In deze uitgebreide module vindt u de gespecialiseerde informatie rondom vastgoed en wonen. Alle onderwerpen uit uw dagelijkse praktijk komen aan bod, van aanneming tot volkshuisvestiging. Met direct bruikbare juridische én praktische informatie, zoals meer dan 2.500 rechterlijke uitspraken, commentaren op vele wetten en besluiten en handzame modellen.

Module Vastgoed en Wonen is een onderdeel van de Collectie Omgevingswet.

Specialisme

Nederlands recht (Staats- en bestuursrecht), senior beleidsmedewerker op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gespecialiseerd in juridisch-beleidsmatige vraagstukken op het terrein van wonen

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.