Naar content

mr. Herman Speyart MA

Advocaat, Nauta Dutilh
Specialisme

Mededingingsrecht, staatssteunrecht en aanbestedingsrecht.

Contact
Auteur in het kort

Ik ben heel tevreden met mijn loopbaan. Het leuke is dat mijn werkzaamheden zeer gevarieerd zijn: van een kort geding in een aanbestedingszaak voor de Nederlandse kortgedingrechter, tot een kartelzaak voor het Hof van Justitie in Luxemburg.

Overige uitgaven
Nederlands tijdschrift voor Europees recht (NtEr), Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk (MP)
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht
€ 79,82
€ 87,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave schetst op kernachtige wijze de actuele stand van zaken in het intellectuele eigendomsrecht en aanverwante rechtsgebieden zoals het reclamerecht, de ongeoorloofde mededinging en het mededingingsrecht. De inhoud doet recht aan de toenemende internationalisering met een behandeling van wetgeving op zowel nationaal- als EU-niveau.

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht Studenteneditie
€ 39,91
€ 43,50 incl.btw
Boek

Deze speciale studenteneditie zet op heldere en kernachtige wijze het gehele terrein van het intellectuele eigendomsrecht uiteen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan aanpalende rechtsgebieden zoals het reclamerecht, de ongeoorloofde mededinging en het mededingingsrecht. Bovendien bespreekt dit boek alle relevante verdragen en de wet- en regelgeving op nationaal en EU-niveau.

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER)
€ 385,00
€ 419,65 incl.btw
Online naslagwerk

Deze online uitgave biedt u informatie en opiniërende artikelen over auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, kwekersrecht, handelsnaamrecht, onrechtmatige publicatie, het recht inzake misleidende reclame, mededingingsrecht en reclamerecht. 

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER) maakt deel uit van de Collectie IE- & ICT-recht compleet.

Specialisme

Mededingingsrecht, staatssteunrecht en aanbestedingsrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.