Naar content

prof. mr. Hendrik Ploeger

Universitair Hoofddocent, TU Delft
Specialisme

Vastgoedrecht (in het bijzonder erfpacht, opstalrecht, meervoudig ruimtegebruik), mensenrechtelijke kaders van ruimtegebruik, open & bulk data governance, gegevensbescherming.

Auteur in het kort

Hendrik Ploeger studeerde aan de Rijksuniversiteit leiden en de VU Amsterdam. Hij is als universitair hoofddocent verbonden aan de Technische Universiteit Delft. In 2009 werd hij als bijzonder hoogleraar benoemd aan de Vrije Universiteit.

Overige uitgaven

Verstijlen, F.J.M., J.P. van Loon, H.D. Ploeger & J.W. Bitter (2011). Preadvies Nederlandse Vereniging voor Energierecht: Energie en Eigendom (Energie & recht, 10). Antwerpen/Cambridge: Intersentia.

Bartels, S, M. Ensink. A.M. Oudemans, H.D. Ploeger en J.B. Spath (2011). Goederenrecht geschetst, Nijmegen: Ars Aequi.

Ploeger, H.D. & B. van Loenen (2012). The European real estate market - transparency, security and certainty through registration by Eurotitle. In S. van Erp, A. Salomons & B. Akkermans (Eds.), The Future of European Property Law (pp. 183-198). Munich: Sellier European Law Publishers.

 

Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal
€ 216,04
€ 235,48 incl.btw
Boek

In deze zevende druk vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het erfrecht: de belangrijkste wet- en regelgeving én korte heldere commentaren. Alle wetswijzigingen van de afgelopen jaren en de belangrijkste jurisprudentie zijn verwerkt naar de stand van 1 september 2018.

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek
€ 396,33
€ 432,00 incl.btw
Boek

Met 4200 actuele commentaren en 450 gewijzigde artikelen is de twaalfde druk van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek een absolute must-have voor u als juridische generalist. In drie banden vindt u de belangrijkste wet- en regelgeving uit het BW, voorzien van korte en glasheldere commentaren.

Asser 3-IV Algemeen goederenrecht
€ 143,35
€ 156,25 incl.btw
Boek

In dit deel wordt het algemeen goederenrecht behandeld. Eerst komen de aard van de vermogensrechten en het bezit aan de orde, waarna uitvoerig wordt ingegaan op de verkrijging van goederen door overdracht en verjaring.

Erfpacht en opstal
€ 28,67
€ 31,25 incl.btw
Boek

Het grootste deel van deze monografie handelt over de erfpacht; na de eigendom waarschijnlijk het meest omvattende genotsrecht met betrekking tot onroerende zaken.

Specialisme

Vastgoedrecht (in het bijzonder erfpacht, opstalrecht, meervoudig ruimtegebruik), mensenrechtelijke kaders van ruimtegebruik, open & bulk data governance, gegevensbescherming.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.