Naar content

mr. Heleen Biesheuvel

Advocaat, Florent
Specialisme

Nationale en internationale handelscontracten, geschilbeslechting bij de overheidsrechter en in arbitrage, internationaal privaatrecht

Auteur in het kort

Ik ben advocaat op de afdeling Dispute Resolution van Florent. Ik procedeer en adviseer over (internationale) handelsovereenkomsten.

Groene Serie Verbintenissenrecht
€ 1.248,00
€ 1.360,32 incl.btw
Online naslagwerk

Artikelsgewijs commentaar op Boek 6 BW 'Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht', met uitzondering van afd. 6.1.10 Schadevergoeding en titel 6.3 Onrechtmatige daad.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Nationale en internationale handelscontracten, geschilbeslechting bij de overheidsrechter en in arbitrage, internationaal privaatrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.