Naar content

Hein Albeda

Adviseur, Hein Albeda Advies
Specialisme

Gemeentepolitiek, financien, consumentenbeleid, governance, burgerparticipatie

Auteur in het kort

Hein Albeda visiteerde woningcorporaties op prestaties, financiële degelijkheid en governance. Hij was betrokken bij de benchmark publiekszaken en de benchmark burgerparticipatie. Hij is iemand die vooral van buiten naar binnen kijkt en heeft een passie om burgers meer te laten mee doen in de publieke zaak.

Overige uitgaven
Het andere been van de democratie (2000 Amsterdam, stichting Rekenschap) over het afleggen van verantwoording als prikkel om dienstverlening te verbeteren.
De burgemeester als hoeder van de democratie (2010 Den Haag, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de zorg die de burgemeester heeft voor de kwaliteit van burgerparticipatie en hoe enkele burgemeesters daar instrumenten voor vonden.
Financiën voor gemeenteraadsleden
€ 34,40
€ 37,50 incl.btw
Boek

Bent u raadslid? En wilt u een stevigere positie innemen als volksvertegenwoordiger en toezichthouder? Dan zult u de financiële spelregels grondig moeten kennen. Deze uitgave helpt u daarbij. Van kosteneffectiviteit tot de begrotingscyclus en van uitgeven tot controle van deze uitgaven – alles wat u moet weten in één handzaam exemplaar.

Specialisme

Gemeentepolitiek, financien, consumentenbeleid, governance, burgerparticipatie

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.