Naar content

ir. H.C.M. van Egmond

Adviseur omgevingsrecht, toezicht en handhandhaving, Geregeld BV
Specialisme

Onderzoek, advies en opleidingen op het gebied van bouwregelgeving, brandveiligheid, toezicht & handhaving en kwaliteitsborging. Tevens werkzaam als arbiter voor de Raad van Arbitrage in de bouw.

Auteur in het kort
Overige uitgaven
  • Handboek Vergunningvrij bouwen (Vakmedianet)
  • Handboeken Wabo en Bor/Mor (beiden SDU)
  • Lid van de redactieraad van Bouwkwaliteit in de praktijk.
Module Bouwregelgeving
€ 483,00
€ 526,47 incl.btw
Online naslagwerk

Alle bouwkundige voorschriften en technische normen rondom veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vindt u hierin verzameld. Met het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012 en aan bouw gerelateerde regelgeving. De vele praktische commentaren, tips en de annotaties op ruim 900 uitspraken kunt u direct in uw werk toepassen.

Module Bouwregelgeving maakt onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. 

Specialisme

Onderzoek, advies en opleidingen op het gebied van bouwregelgeving, brandveiligheid, toezicht & handhaving en kwaliteitsborging. Tevens werkzaam als arbiter voor de Raad van Arbitrage in de bouw.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.