Naar content

mr. Hans van Leijenhorst

senior raadsheer, Gerechtshof Den Haag
Specialisme

a law professional

Auteur in het kort

In 1973 ben ik in de fiscaliteit begonnen. Sindsdien heb ik veel en uiteenlopende werkkringen gehad Bij Kluwer ben ik sinds 1978 actief.

Overige uitgaven
In de beschikbare ruimte van 10000 tekens kan ik u geen volledige opgave van mijn publicaties doen. Desgevraagd stuur ik u die bij aparte email toe.
Decentrale heffingen
€ 115,60
€ 126,00 incl.btw
Boek

Wilt u zich snel inlezen in regelgeving rond de heffingen door gemeenten en waterschappen? Deze uitgave biedt zowel de student als de professional een handzame en compacte inleiding op dit terrein. De rijke hoeveelheid kort samengevatte casuïstiek maakt dit tot een praktische uitgave, waarin u niet struikelt over wetsartikelen, lange citaten en speculaties.

Wet waardering onroerende zaken
€ 84,86
€ 92,50 incl.btw
Boek

Heeft u in uw werk of studie te maken met de Wet WOZ? Met deze uitgave raakt u vertrouwd met de Wet WOZ en de daarmee samenhangende gemeentelijke belastingen (de OZB, de RRB en de BIZ-bijdrage). Bent u daarin al thuis, dan geeft het boek u handzame en compacte informatie die in uw werk van pas komt.

Specialisme

a law professional

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.