Naar content

mr. Hans ter Haar

universitair docent, rug
Specialisme

Personen- en familierecht en erfrecht, in het bijzonder op het kruispunt van Boek 1 en Boek 4 BW, minderjarigen en vermogen, levenstestament, meerderjarigenbewind, curatele.

Auteur in het kort

Gedurende zeven jaar werkzaam geweest in het notariaat als kandidaat-notaris in de familiepraktijk. In 2003 de overstap gemaakt naar de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien daar werkzaam als (universitair) docent. In 2013 gepromoveerd op het onderwerp Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen. In 2016 vervolgonderzoek afgerond naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen, in opdracht van het WODC (samen met prof. Kolkman, Schrama en Verstappen).

Overige uitgaven

Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen, diss. Groningen, BJU 2013

Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen, (met ptof. W.D. Kolkman, W.M. Schrama en L.C.A. Verstappen), BJU 2017

Personen-en familierecht en erfrecht in een notendop, negende druk, (met prof. W.D. Kolkman), Walburgpers 2017

 

Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht
€ 318,35
€ 347,00 incl.btw
Boek

De 11e druk van dit Tekst & Commentaar-deel biedt de praktijkjurist een diepgaand en overzichtelijk commentaar, op Boek 1 BW Personen- en familierecht, op ruime schaal aangevuld met aanverwante wet- en regelgeving.  Voorts wordt een aantal IPR-onderwerpen op het terrein van het personen- en familierecht behandeld. De wetteksten en commentaren zijn bijgewerkt tot en met 1 augustus 2020.

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek
€ 396,33
€ 432,00 incl.btw
Boek

Met circa 4300 actuele commentaren en zo'n 300 gewijzigde artikelen is de dertiende druk van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek wederom een onmisbare bron voor u als juridische generalist. Verdeeld over drie boeken vindt u de boeken uit het BW, voorzien van korte, glasheldere commentaren.

Groene Serie Personen- en familierecht
€ 909,00
€ 990,81 incl.btw
Online naslagwerk

Dit deel van de Groene Serie geeft een artikelsgewijze toelichting op Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin literatuur en rechtspraak verwerkt zijn. Kwesties van internationaal privaatrecht worden in speciale kanttekeningen verduidelijkt.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Personen- en familierecht en erfrecht, in het bijzonder op het kruispunt van Boek 1 en Boek 4 BW, minderjarigen en vermogen, levenstestament, meerderjarigenbewind, curatele.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.