Naar content

mr. drs. Hans Scherff

belastingadviseur, Ostraka belastingadviseurs
Specialisme

Belastingrecht, lokale heffingen, Wet WOZ

Auteur in het kort

Voor Kluwer bewerk ik het hoofdstuk gemeentelijke belastingen in de uitgave “De Gemeentewet en haar toepassing.”

Overige uitgaven
SDU: NDFR deel WOZ en lokale belastingen, paragraaf heffingen van de Waterwet en paragraaf heffing en invordering van de Provinciewet. Bewijs en heffingsgrondslag bouwleges, in: Lokaal formeel belastingrecht, ESBL-brochure nr. 2014, Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van lokale overheden.
Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
€ 197,25
€ 215,00 incl.btw
Boek

In deze titel vindt u bondig commentaar en direct toepasbare uitleg bij de Gemeentewet, Provinciewet én de Wet gemeenschappelijke regelingen. Voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met gemeenten, provincies en waterschappen. Deze geheel bijgewerkte editie weerspiegelt de stand van 1 april 2019.

Specialisme

Belastingrecht, lokale heffingen, Wet WOZ

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.