Naar content

mr. Hans Gräler

notaris, Huijbregts Notarissen
Specialisme

In de notariële praktijk ben ik vooral doende met onroerende zaken. Mijn bijzondere belangstelling gaat daarbij uit naar exploitatievormen die civielrechtelijk gebaseerd zijn op het appartementsrecht, mandeligheid, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal.

Auteur in het kort

Sinds 1997 ben ik als notaris werkzaam bij Huijbregts Notarissen te 's-Hertogenbosch. Daaraan voorafgaand was ik gedurende 9 jaren kandidaat notaris te Vlijmen, Waalwijk en 's-Hertogenbosch.

Overige uitgaven
-Mandeligheid, dissertatie, Kluwer 2003; -Mandeligheid, tweede druk, Kluwer 2007; -Handboek registergoederenrecht, onderdelen geldlening/hypotheek/veiling/mandeligheid (2003-2014), Walburg pers; -Handboek Familierecht, onderdeel "huwelijkse voorwaarden, koude uitsluiting" (2007-2014), Walburg pers; -Pandrecht in de notariële praktijk (red), Kluwer 2007; -Wet en Rechtspraak (onderdeel Mandeligheid), Kluwer 2009.
Specialisme

In de notariële praktijk ben ik vooral doende met onroerende zaken. Mijn bijzondere belangstelling gaat daarbij uit naar exploitatievormen die civielrechtelijk gebaseerd zijn op het appartementsrecht, mandeligheid, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.