Naar content

mr. Hans Gräler

notaris, Huijbregts Notarissen
Specialisme

In de notariële praktijk ben ik vooral doende met onroerende zaken. Mijn bijzondere belangstelling gaat daarbij uit naar exploitatievormen die civielrechtelijk gebaseerd zijn op het appartementsrecht, mandeligheid, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal.

Auteur in het kort

Sinds 1997 ben ik als notaris werkzaam bij Huijbregts Notarissen te 's-Hertogenbosch. Daaraan voorafgaand was ik gedurende 9 jaren kandidaat notaris te Vlijmen, Waalwijk en 's-Hertogenbosch.

Overige uitgaven
-Mandeligheid, dissertatie, Kluwer 2003; -Mandeligheid, tweede druk, Kluwer 2007; -Handboek registergoederenrecht, onderdelen geldlening/hypotheek/veiling/mandeligheid (2003-2014), Walburg pers; -Handboek Familierecht, onderdeel "huwelijkse voorwaarden, koude uitsluiting" (2007-2014), Walburg pers; -Pandrecht in de notariële praktijk (red), Kluwer 2007; -Wet en Rechtspraak (onderdeel Mandeligheid), Kluwer 2009.
Burenrecht
€ 43,58
€ 47,50 incl.btw
Boek

Het burenrecht leeft meer dan ooit. Maar hoe steekt het juridisch exact in elkaar? In welke mate worden private buurverhoudingen beïnvloed door het publiekrecht. In welke mate heeft het burenrecht invloed op het publiekrecht? En, welke wetsartikelen zijn relevant bij typische burenkwesties – van privacy tot hinder? Stuk voor stuk vragen die in deze titel aan bod komen.

Mandeligheid en erfdienstbaarheden
€ 52,29
€ 57,00 incl.btw
Boek

Deze monografie gaat over mandeligheid en erfdienstbaarheden. Samen met het burenrecht behoren de mandeligheid en de erfdienstbaarheden tot dat deel van het privaatrecht dat de aspecten behandelt die tussen naburige eigenaars en bewoners van belang zijn. Iedereen kan op een zeer directe manier met deze regels in aanraking komen.

Groene Serie Zakelijke rechten
€ 340,00
€ 370,60 incl.btw
Online naslagwerk

Dit deel van de Groene Serie bevat een artikelsgewijze toelichting op Boek 5 BW, Zakelijke rechten, waarin literatuur en jurisprudentie zijn verwerkt.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

In de notariële praktijk ben ik vooral doende met onroerende zaken. Mijn bijzondere belangstelling gaat daarbij uit naar exploitatievormen die civielrechtelijk gebaseerd zijn op het appartementsrecht, mandeligheid, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.