Naar content

mr. dr. Goos Cardol

Juridisch adviseur, Raad voor de Kinderbescherming (landelijke staforganisatie)
Specialisme

Jeugdbeschermingsrecht, jeugdstrafrecht, kinderrechten, internationale kinderbescherming, preventie huiselijk geweld

Auteur in het kort

Kinderen positie geven. Daar gaat het naar mijn mening om in het internationale kinderrechtenverdrag. Ik prijs me gelukkig dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen.

Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
€ 310,74
€ 376,00 incl.btw
Online naslagwerk

Het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR) behandelt vooral rechtsvragen die in de praktijk spelen. Zowel vragen die opkomen bij de hulpverleners als bij advocaten, notarissen en rechters.

Specialisme

Jeugdbeschermingsrecht, jeugdstrafrecht, kinderrechten, internationale kinderbescherming, preventie huiselijk geweld

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.