Naar content

mr. dr. Goos Cardol

Juridisch adviseur, Raad voor de Kinderbescherming (landelijke staforganisatie)
Specialisme

Jeugdbeschermingsrecht, jeugdstrafrecht, kinderrechten, internationale kinderbescherming, preventie huiselijk geweld

Auteur in het kort

Kinderen positie geven. Daar gaat het naar mijn mening om in het internationale kinderrechtenverdrag. Ik prijs me gelukkig dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen.

Specialisme

Jeugdbeschermingsrecht, jeugdstrafrecht, kinderrechten, internationale kinderbescherming, preventie huiselijk geweld

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.