Naar content

mr. Godert van der Feltz

Mr, Van der Feltz advocaten
Specialisme

Godert van der Feltz concentreert zich op het omgevingsrecht (milieu (inclusief BRZO en externe veiligheid) en ruimtelijke ordening), mijnbouw, natuurbeschermingsrecht, schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad, Wet openbaarheid van bestuur en Wet bescherming persoonsgegevens. Hij treedt op voor bedrijven en voor overheden.

Auteur in het kort

Godert van der Feltz is sedert de vervulling van de dienstplicht (in 1978-79) advocaat. Voor Kluwer schrijft over de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de rechtsregels met betrekking tot luchtkwaliteit en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hij publiceert regelmatig over de Natuurbeschermingswet 1998 en incidenteel over heffingen (bouwleges) en de Wet openbaarheid van bestuur.

Overige uitgaven
- G.C.W. van der Feltz, M.J.W. Timmer; Environment 2015, (the Netherlands), Getting the deal through, Environment 2015; - G.C.W. van der Feltz, annotatie bij: Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:777 en 780 (Bouwleges Zundert en Heerlen) TBR 2014/105 6; - G.C.W. van der Feltz, Stikstof, recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak, Tijdschrift voor Bouwrecht april 2014; - G.C.W. van der Feltz, Europese aanbeveling en richtsnoer met betrekking tot fraccen, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, maart 2014; - Sweetman, G.C.W. van der Feltz, annotatie bij: Hof van Justitie EU, 11 mei 2013 C-258/11, Tijdschrift voor Bouwrecht, nr. 6 juni 2013; - G.C.W. van der Feltz, Handhaving van open normen: de kwetsbare rechtstaat, Milieu en Recht nr. 11, 2012; - G.C.W. van der Feltz, Biodiversiteitscrisis: programmatische aanpak van stikstofdeposities en de voorgenomen vereenvoudiging van natuurwetten, Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2012/117), juli 2012;
Milieurecht Totaal
€ 4.232,00
€ 4.612,88 incl.btw
Online naslagwerk

Met deze online uitgave heeft u een totaaloverzicht van ruim 25 verschillende milieuwetten, met artikelsgewijs commentaar en dagelijks bijgewerkte wetteksten. En met de ruim 14.000 uitspraken, veelal met samenvattingen en annotaties door deskundigen, vindt u altijd een uitspraak die voor u relevant is.

Milieurecht Totaal maakt onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis met deze Collectie.

Specialisme

Godert van der Feltz concentreert zich op het omgevingsrecht (milieu (inclusief BRZO en externe veiligheid) en ruimtelijke ordening), mijnbouw, natuurbeschermingsrecht, schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad, Wet openbaarheid van bestuur en Wet bescherming persoonsgegevens. Hij treedt op voor bedrijven en voor overheden.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.