Naar content

mr. Gert Wich

Directeur, Crossdocks BV
Specialisme

Sociale zekerheid re-integratie, in het bijzonder 45+ transport/beroepsgoederenvervoer

Auteur in het kort

De theorie en de praktijk: altijd weerbarstig
In mijn loopbaan heb ik beide voortdurend aan elkaar getoetst. Immers de samenleving is altijd in verandering en de mensen zijn dat ook. Het onderliggend stelsel van wetten en regelgeving moet zich voortdurend aanpassen aan wat wij - de samenleving - verwachten.
Maar het moet ook eerlijk blijven, transparant en bij voorkeur met een zo groot mogelijke vrijheid voor het individu om zich verder te ontplooien.

Overige uitgaven
Kluwer Sociale Gids; Kluwer losbladige bundels sociale zekerheid
Module Bijstand
€ 2.341,00
€ 2.551,69 incl.btw
Online naslagwerk

Alles over het werkveld Bijstand komt aan de orde in deze online module. U kunt putten uit een unieke bron van juridische, beleidsmatige én praktische informatie. Denk aan actuele wetteksten (bijvoorbeeld de Participatiewet), jurisprudentie, vakliteratuur en veel meer aanverwante onderwerpen.


Deze module is onderdeel van de Collectie Overheid - Sociale Zekerheid.

Specialisme

Sociale zekerheid re-integratie, in het bijzonder 45+ transport/beroepsgoederenvervoer

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.