Naar content

prof. dr. Frederik Swennen

Hoogleraar, Universiteit Antwerpen
Of counsel, Greenille by Laga
Specialisme

Internationaal, vergelijkend en Belgisch personen- en familierecht Verwantschapsstudies

Auteur in het kort

Frederik Swennen is voltijds hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en is daarnaast of counsel advocaat bij Greenille by Laga.

Overige uitgaven
Raadpleeg al mijn uitgaven op mijn website.
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
€ 324,00
€ 353,16 incl.btw
Online naslagwerk

Het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR) behandelt vooral rechtsvragen die in de praktijk spelen. Zowel vragen die opkomen bij de hulpverleners als bij advocaten, notarissen en rechters.

Specialisme

Internationaal, vergelijkend en Belgisch personen- en familierecht Verwantschapsstudies

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.