Naar content

dr. Fred Woudenberg

Hoofd cluster leefomgeving, GGD Amsterdam
Specialisme

Risicoperceptie, risicocommunicatie, geluid

Auteur in het kort

Ik heb een grote liefde voor de natuur, inclusief de mens. Om de menselijke natuur te bestuderen heb ik psychologie gestudeerd. Toch ging mijn belangstelling steeds meer uit naar natuur en milieu. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een natuurlijkere en gezondere wereld. Vandaar dat ik me nu bezighoud met de leefomgeving.

Geluid
€ 212,84
€ 232,00 incl.btw
Tijdschrift

In het tijdschrift Geluid vindt u bestaande oplossingen en de laatste ontwikkelingen met betrekking tot geluidshinder.

Module Geluid en Luchtkwaliteit
€ 1.286,00
€ 1.401,74 incl.btw
Online naslagwerk

Bent u in de dagelijkse praktijk juridisch of beleidsmatig betrokken bij de vele regels rondom geluid en luchtkwaliteit? Deze module biedt u alle ontwikkelingen in die twee werkvelden. Met technische normen, artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste wetten, jurisprudentie én praktijkartikelen. U krijgt grip op alle aspecten van geluid en luchtkwaliteit.

Deze module maakt ook onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Kijk hier voor meer informatie.

Specialisme

Risicoperceptie, risicocommunicatie, geluid

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.