Naar content

drs. Frans Knol

Auteur module kengetallen, Gepensioneerd, voorheen onderzoeker Sociaal en Cultureel Planbureau
Specialisme

Studie naar het gebruik en aanbod van (geaccommodeerde) voorzieningen en regionale aspecten van sociaal-culturele ontwikkelingen.

Auteur in het kort

Werkzaam bij Sociaal en Cultureel Planbureau tussen 1975 en 2012, daarvoor tussen 1972 en 1975 bij stedenbouwkundig adviesbureau Stad en Landschap. Na 2012 met pensioen, Mee geholpen de voorganger van de Module Kengetallen, de losbladige uitgave "Planologische Kengetallen" op te zetten.

Overige uitgaven
Knol, Frans (2013) Museumbuurt versus Hoogvliet. Overlast, verloedering en onveiligheidsgevoel in wijken. In: Secondant, nr 2, mei 2013, p 30-33 Frans Knol (m.m.v. Jeroen Boelhouwer en Vic Veldheer) (2012) Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Frans Knol (2011).: Sport en status in stedelijke gebieden. In: Mark van den Heuvel, Remco Hoekman en Hugo van der Poel (red). Sport in de stad. Over de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van sport in stedelijke context, Nieuwegein, Arko Sports Media, p 278-290 . Remco Hoekman, Frans Knol en Hugo van der Poel (2010). Ruimte en accommodaties voor sport. In: Annet Tiessen-Raaphorst, Desirée Verbeek, Jos de Haan, Koen Breedveld. Rapportage Sport 2010, Den Haag/’s-Hertogenbosch, Sociaal en Cultureel Planbureau/W.J.H. Mulier Instituut Frans Knol (2009). De waarde van sportvelden. In: Rooilijn,jrg 42, nr 7, p 496-503
Module Kengetallen
€ 1.983,00
€ 2.161,47 incl.btw
Online naslagwerk

Onderbouw uw beleid met kengetallen! Bijvoorbeeld op de thema’s bedrijvigheid, dienstensector, energie, horeca, industrie, landelijk gebied, onderwijs, recreatie, sport, verkeer, toerisme, wonen en zorg. Deze module geeft u actuele kengetallen, in handige modellen en met achtergrondinformatie. Zo beschikt u over praktische richtlijnen voor het inrichten van de fysieke leefomgeving.

Module Kengetallen is een onderdeel van de Collectie Omgevingswet.

Specialisme

Studie naar het gebruik en aanbod van (geaccommodeerde) voorzieningen en regionale aspecten van sociaal-culturele ontwikkelingen.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.