Naar content

dr. Frank Werger

dr. F.M. Werger, , Werger TaxCompany
Specialisme

specialist in loonbelasting en premieheffing sociale verzekeringen (volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en zvw).

Auteur in het kort

Frank is werkzaam als loonheffing specialist bij Deloitte (GES). Daarnaast is hij als docent en wetenschappelijk medewerker werkzaam bij het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op persoonlijke titel schrijft hij op zeer regelmatige basis voor fiscale vakbladen en spreekt hij op seminars en congressen via zijn persoonlijke onderneming Werger TaxCompany. Zijn persoonlijke website is: www.loonsomheffing.nl.

Specialisme

specialist in loonbelasting en premieheffing sociale verzekeringen (volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en zvw).

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.