Naar content

mr. ir. Frank van Cassel - van Zeeland

Advocaat Bouwrecht, Cassel Advocatuur
Specialisme

Ik hou me bezig met het civiele bouwrecht: zowel de traditionele bouwcontracten (UAV, AVA) als de Geïntegreerde aannemingsovereenkomsten (UAV-GC). Naast advocaat ben ik ook ingenieur. Mijn technisch inzicht maakt dat ik technisch complexe problematiek snel doorgrond.
Het bouwrecht is een functioneel rechtsgebied. Het speelt zich af binnen de boeken 3, 5, 6 en 7 BW. Mijn interesse in het recht ligt in de verbintenissenrechtelijke hoek, alwaar het civiele bouwrecht een onderdeel van is.

Auteur in het kort

in de Groene Serie Verbintenissenrecht zijn de artikelen 6:88; 6:89 (Klachtplicht) en 6:90 onder mijn hoede.
In de Groene Serie Vermogensrecht bewerk ik de art. 3:33 (rechtshandeling); art. 3:34 (geestelijke gestoordheid); art. 3:35 (uitleg en vertrouwen, met art. 3:33 de wilsvertrouwensleer); art. 3:36 (derdenbescherming) en 3:37 (Vorm en werking der verklaring).

Groene Serie Verbintenissenrecht
€ 1.248,00
€ 1.360,32 incl.btw
Online naslagwerk

Artikelsgewijs commentaar op Boek 6 BW 'Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht', met uitzondering van afd. 6.1.10 Schadevergoeding en titel 6.3 Onrechtmatige daad.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Groene Serie Vermogensrecht
€ 636,00
€ 693,24 incl.btw
Online naslagwerk

Een artikelsgewijs commentaar op Boek 3 BW, Vermogensrecht in het algemeen.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Ik hou me bezig met het civiele bouwrecht: zowel de traditionele bouwcontracten (UAV, AVA) als de Geïntegreerde aannemingsovereenkomsten (UAV-GC). Naast advocaat ben ik ook ingenieur. Mijn technisch inzicht maakt dat ik technisch complexe problematiek snel doorgrond.
Het bouwrecht is een functioneel rechtsgebied. Het speelt zich af binnen de boeken 3, 5, 6 en 7 BW. Mijn interesse in het recht ligt in de verbintenissenrechtelijke hoek, alwaar het civiele bouwrecht een onderdeel van is.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.