Naar content

mr. Frank Graaf

Advocaat en Partner, Clifford Chance LLP
Specialisme

Nederlands en EU bank- en effectenrecht (waaronder het toezicht op kredietinstellingen, beurzen, kapitaalverkeer, verzekeraars, pensioenfondsen en overige financiële diensten) alsmede binnenlandse en internationale kapitaalmarkt- derivaten- en financieringstransacties. Hierbij treedt ik afwisselend voor banken, uitgevende instellingen cq institutionele beleggers op.

Auteur in het kort

In 1992 richtte Frank Graaf samen met mr D.H. Cross, mr. W.J. de Jong, mr. A Nederveen en Prof. mr. R. van Delden de Vereniging voor Effectenrecht op. Daarin fungeerde hij tot 2012 als bestuurslid. Deze zeer bloeiende vereniging (thans genaamd Vereniging voor Financieel Recht) kent thans circa 750 leden en de VvER preadviezen en Lustrumbundels zijn sturend geweest voor de ontwikkeling van het vakgebied.

Overige uitgaven
"Euromarket Finance: Issues of Euromarket Securities and Eurocurrency Syndicated Loans" (Kluwer 1990) (deel 14 in de Serie Bank- en Effectenrecht, Kluwer, 1991) (besproken door Dalhuisen in WPNR 6061 alsmede door Moojen in Bb,1992, nr. 19).
Groene Serie Toezicht Financiële Markten
€ 1.700,00
€ 1.853,00 incl.btw
Online naslagwerk

Het Groene Serie-deel Toezicht Financiële Markten biedt u gezaghebbend commentaar op de wet- en regelgeving binnen het toezicht op de financiële markten.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Nederlands en EU bank- en effectenrecht (waaronder het toezicht op kredietinstellingen, beurzen, kapitaalverkeer, verzekeraars, pensioenfondsen en overige financiële diensten) alsmede binnenlandse en internationale kapitaalmarkt- derivaten- en financieringstransacties. Hierbij treedt ik afwisselend voor banken, uitgevende instellingen cq institutionele beleggers op.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.