Naar content

prof. mr. Fokko Oldenhuis

Universitair hoofddocent en honorair hoogleraar Religie en recht, RUG
Specialisme

Oldenhuis publiceert op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Hij promoveerde in 1985 op het onderwerp Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen (Kluwer, Deventer: 1985). Hij publiceert tevens op het terrein van het rechtspersonenrecht, voorzover dat verband houdt met kerkgenootschappen. Publiceerde tot 2000 op het gebied van het huurrecht.

Auteur in het kort

F.T. (Fokko) Oldenhuis (1950) studeerde aan de Rijkuniversiteit Groningen. Is sinds 1973 verbonden aan de RuG, aanvankelijk bij de vakgroep Burgerlijk Recht, thans bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht als universitair hoofddocent. Hij promoveerde in 1985 op het onderwerp Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen. Sinds 1987 is hij redacteur van Onrechtmatige daad (Groene Serie) en bewerkt daarin afd. 6.3.2 (kwalitatieve aansprakelijkheid).

Juridische aspecten van gaswinning
€ 36,24
€ 39,50 incl.btw
Boek

Dit is de eerste titel die juridische aspecten over gaswinning en aansprakelijkheid verkent. De uitgave bespreekt alle bestaande regelingen met betrekking tot de schadeafhandeling in chronologische volgorde, plaatst ze in perspectief en voorziet deze waar nodig van commentaar. Actuele onderwerpen zoals ‘Ontwerp Tijdelijke wet Groningen’ en de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad werden op de valreep meegenomen.

Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S)
€ 246,00
€ 268,14 incl.btw
Online naslagwerk

Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) informeert u diepgaand en in een vroegtijdig stadium over een breed scala aan onderwerpen. Zowel het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht als het verzekeringsrecht komen zeer uitgebreid aan bod.

Deze uitgave maakt deel uit van de de Collectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade.

Groene Serie Onrechtmatige daad
€ 1.025,00
€ 1.117,25 incl.btw
Online naslagwerk

Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Oldenhuis publiceert op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Hij promoveerde in 1985 op het onderwerp Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen (Kluwer, Deventer: 1985). Hij publiceert tevens op het terrein van het rechtspersonenrecht, voorzover dat verband houdt met kerkgenootschappen. Publiceerde tot 2000 op het gebied van het huurrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.