Naar content

mr. Flip Schreurs

Advocaat, bestuurslid Insolad, Boels Zanders Advocaten
Specialisme

Flip Schreurs is sinds 1989 advocaat m.n. corporate litigation. Als speciale aandachtsgebieden heeft hij insolventierecht, vennootschapsrecht en aandeelhoudersgeschillen. Flip studeerde bedrijfseconomisch recht te Utrecht en fiscaal recht te Leiden. Hij voltooide de Grotius specialisatieopleidingen Insolventierecht en Vennootschaps- en Ondernemingsrecht. Flip is bestuurslid van Insolad, lid van de Vereniging Corporate Litigation VCL en de Turnaround Management Association TMA.

Auteur in het kort

https://www.linkedin.com/pub/flip-schreurs/4/498/444

Overige uitgaven
De Thermometer van het kennelijk onbehoorlijk bestuur. Een onderzoek naar de effectiviteit van art. 2:248/138, lid 1 en 2 BW - Tijdschrift voor Insolventierecht 2011 A Corporate Cloak. De bijzondere zorgplicht van de bestuurder na faillissement - Insolad Lustrumbundel 2011 Het Enquêterecht voor banken en andere verschaffers van vreemd vermogen - Tijdschrift voor Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk 2012 Corporate Opportunity: nog steeds wachten op de doorbraak - Jaarboek Vereniging Corporate Litigation 2012 Averechtse Verzekering: over nadelige aspecten van bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen - Tijdschrift voor Insolventierecht 2013 Annotatie bij OK 29 oktober 2012 (Nijl Aircraft Docking) - Onderneming en Financiering 2013 Hoe stil is de stille bewindvoerder nu eigenlijk? - Tijdschrift voor Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk 2013 Annotatie bij o.m. OK 2014 inzake corporate opportunity, JOR 2014/124
De curator en het faillissementsproces(recht)
€ 21,10
€ 23,00 incl.btw
Boek

Deze bundel uit de Insolad-reeks biedt een omvangrijk overzicht van issues op het gebied van het faillissementsprocesrecht. Begeeft u zich op het vlak van het insolventierecht? Dan doet u uw voordeel met deze verkenning van het thema over de curator en het faillissementsproces(recht).

De curator en de failliet
€ 22,02
€ 24,00 incl.btw
Boek

Dit jaar gaat de jaarlijkse lustrumbundel van de Vereniging Insolventierecht Advocaten  over de Curator en de Failliet. De bundel geeft  professionals en wetenschappers werkzaam op het gebied van insolventierecht en schuldhulpverlening inzichten in zowel juridische als niet juridische aspecten van de taak van de curator, ook vanuit het perspectief van de schuldenaar/failliet bij een dreigende insolventie.

Tijdschrift voor Insolventierecht
€ 368,00
€ 401,12 incl.btw
Online naslagwerk

Tijdschrift voor Insolventierecht brengt praktisch-wetenschappelijke informatie bij elkaar vanuit diverse deelterreinen van het insolventierecht. Eveneens is er aandacht voor thematische samenhangen en grensoverschrijdende insolventiekwesties.

Specialisme

Flip Schreurs is sinds 1989 advocaat m.n. corporate litigation. Als speciale aandachtsgebieden heeft hij insolventierecht, vennootschapsrecht en aandeelhoudersgeschillen. Flip studeerde bedrijfseconomisch recht te Utrecht en fiscaal recht te Leiden. Hij voltooide de Grotius specialisatieopleidingen Insolventierecht en Vennootschaps- en Ondernemingsrecht. Flip is bestuurslid van Insolad, lid van de Vereniging Corporate Litigation VCL en de Turnaround Management Association TMA.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.