Naar content

mr. drs. Fleur Onrust

Advocaat / Partner, ENVIR Advocaten
Specialisme

Algemeen bestuursrecht waaronder: handhaving, subsidierecht, bestuursprocesrecht Omgevingsrecht: Wabo (Omgevingswet), Natuurbeschermingsrecht (m.n. Flora en faunawet), ruimtelijk bestuursrecht

Auteur in het kort

Sinds 2014 ben ik als mede oprichter en partner werkzaam bij ENVIR Advocaten. ENVIR Advocaten is een niche kantoor dat volledig gespecialiseerd is in het bestuursrecht met een focus op het omgevingsrecht. Voor de oprichting van ENVIR Advocaten was ik 10 jaar lang werkzaam bij Stibbe te Amsterdam, op de sectie bestuursrecht.Naast Nederlands recht heb ik notarieel recht en politicologie (afstudeerrichting bestuurskunde) gestudeerd.

Module Algemeen Bestuursrecht
€ 1.288,00
€ 1.403,92 incl.btw
Online naslagwerk

De Module Algemeen bestuursrecht bevat wet- en regelgeving op het gebied van bestuursrecht en informatie over toepassing en uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk, de onderlinge samenhang en de mogelijke knelpunten in de uitvoering.

Specialisme

Algemeen bestuursrecht waaronder: handhaving, subsidierecht, bestuursprocesrecht Omgevingsrecht: Wabo (Omgevingswet), Natuurbeschermingsrecht (m.n. Flora en faunawet), ruimtelijk bestuursrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.