Naar content

prof. dr. F.J.M. de Ly

Hoogleraar, Erasmus School of Law
Specialisme

Professor De Ly is sinds 1992 hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich vooral op het internationaal handelsrecht en de internationale commerciële arbitrage. Hij is programmadirecteur van de Post-Graduate LL.M. Arbitration and Business Law en redactielid van meerdere tijdschriften. Een volledig cv is op aanvraag beschikbaar.

Auteur in het kort
Overige uitgaven
The lex mercatoria. Introduction to the study of transnational business law, commercial edition of the thesis (in Dutch), Maklu Publishers, Apeldoorn/Antwerp, 1989, xxiii + 389 + LXV pp.; International business law and lex mercatoria, Amsterdam, Else¬vier, North Holland, 1992, 361 pp. (in English); The place of arbitration, STORME, M. and DE LY, F. (ed.), Ghent, Mys & Breesch Uitgevers, 1992, 152 pp. (in English); European Community and private law, inaugural address held at the Faculty of Law of the Erasmus University in Rotterdam, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 64 pp. (in Dutch); Drafting international contracts, An analysis of contract clauses, FONTAINE, M. and DE LY, F., Ardsley, New York, Transnational, 2006, 653 pp. (reprint Martinus Nijhoff, Leyden, 2009) (also published in French, Italian and Spanish); Uniform Commercial Law: Reality or Utopia?, DE LY, F. (ed.), The Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 380 pp. (in Dutch)
Tijdschrift voor Arbitrage
€ 135,00
€ 147,15 incl.btw
Online naslagwerk

Tijdschrift voor Arbitrage is hét medium voor informatie over de particuliere geschillenbeslechting. Deze online informatiebron vergroot het vereiste inzicht voor de arbitrage- en bindend-adviespraktijk. 

Specialisme

Professor De Ly is sinds 1992 hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich vooral op het internationaal handelsrecht en de internationale commerciële arbitrage. Hij is programmadirecteur van de Post-Graduate LL.M. Arbitration and Business Law en redactielid van meerdere tijdschriften. Een volledig cv is op aanvraag beschikbaar.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.