Naar content

prof. mr. Fatih Ibili

Wetenschappelijk Bureau Hoge Raad der Nederlanden, bijz. Hoogleraar Personen-, Familie- en Jeugdrecht Rijksuniversiteit Groningen
Specialisme

Internationaal privaatrecht (IPR), verdragenrecht, personen- en familierecht.

Contact
Auteur in het kort

Prof. Ibili is jurist in hart en nieren. Hij heeft een brede belangstelling voor het privaatrecht en beschikt over specialistische kennis van het internationaal privaatrecht (IPR), verdragenrecht en het personen- en familierecht.

Internationale kinderontvoering
€ 45,41
€ 49,50 incl.btw
Boek

Dit praktijkboek biedt een handleiding bij de toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980, met een integrale behandeling van alle juridische onderwerpen die in kinderontvoeringszaken aan bod komen. De uitgave staat onder redactie van prof. mr. F. Ibili en mr. A.C. Olland, beiden kinderontvoeringsrechter in het gerechtshof Den Haag.

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering
€ 349,08
€ 380,50 incl.btw
Boek

Deze uitgave is dé bron voor elke jurist die actief is in het burgerlijk procesrecht. Deze achtste druk bewijst wederom zijn meerwaarde door de reeds in werking getreden KEI-wetgeving via korte, heldere en gestructureerde commentaren toegankelijk te maken.

Nederlands internationaal personen- en familierecht
€ 66,28
€ 72,25 incl.btw
Boek

Deze uitgave wijst u als praktijkjurist de weg in de vaak ingewikkelde materie van het Nederlandse internationaal personen- en familierecht. Deskundigen brengen het internationaal personen- en familierecht beknopt en overzichtelijk voor u in kaart met verwijzingen naar recente rechtspraak en literatuur.

Asser 10-II Internationaal personen-, familie- en erfrecht
€ 117,89
€ 128,50 incl.btw
Boek

Demografische, sociale en culturele ontwikkelingen doen in toenemende mate netelige vragen van internationaal privaatrecht rijzen. Met dit geheel herziene Asser-deel bent u helemaal up-to-date op het gebied van het internationale personen-, familie- en erfrecht. De verdiepende informatie helpt u bij het oplossen van vele IPR-casus van familierechtelijke aard.

Groene Serie Onrechtmatige daad
€ 985,54
€ 1.192,50 incl.btw
Online naslagwerk

Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Groene Serie Personen- en familierecht
€ 873,14
€ 1.056,50 incl.btw
Online naslagwerk

Dit deel van de Groene Serie geeft een artikelsgewijze toelichting op Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin literatuur en rechtspraak verwerkt zijn. Kwesties van internationaal privaatrecht worden in speciale kanttekeningen verduidelijkt.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Internationaal privaatrecht (IPR), verdragenrecht, personen- en familierecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.