Naar content

mr. Evelien Scharphof

juridisch beleidsmedewerker Bouwkwaliteit, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Specialisme

Bouwregelgeving: Woningwet, Bouwbesluit, Wabo, (omgevingswet), verbeterde kwaliteitsborging, bestuurlijke boete. Strafrecht, staats- en bestuursrecht.

Contact
Auteur in het kort
Specialisme

Bouwregelgeving: Woningwet, Bouwbesluit, Wabo, (omgevingswet), verbeterde kwaliteitsborging, bestuurlijke boete. Strafrecht, staats- en bestuursrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.