Naar content

mr. Evelien Scharphof

juridisch beleidsmedewerker Bouwkwaliteit, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Specialisme

Bouwregelgeving: Woningwet, Bouwbesluit, Wabo, (omgevingswet), verbeterde kwaliteitsborging, bestuurlijke boete. Strafrecht, staats- en bestuursrecht.

Auteur in het kort
Module Bouwregelgeving
€ 450,00
€ 544,50 incl.btw
Online naslagwerk

Alle bouwkundige voorschriften en technische normen rondom veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vindt u hierin verzameld. Met het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012 en aan bouw gerelateerde regelgeving. De vele praktische commentaren, tips en de annotaties op ruim 900 uitspraken kunt u direct in uw werk toepassen.

Module Bouwregelgeving maakt onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. 

Specialisme

Bouwregelgeving: Woningwet, Bouwbesluit, Wabo, (omgevingswet), verbeterde kwaliteitsborging, bestuurlijke boete. Strafrecht, staats- en bestuursrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.