Naar content

mr. dr. Esther Koot-van der Putte

Cao-recht Specialist, Cao-recht advies en opleiding
Specialisme

Esther Koot heeft een wetenschappelijke achtergrond, zo was zij als onderzoeker verbonden aan het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar zij promoveerde op een cao-rechtelijk proefschrift getiteld: “Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid”. Na haar promotie werkte zij korte tijd als advocaat en vervolgens als professional support lawyer bij Allen & Overy LLP te Amsterdam. In haar dagelijkse praktijk bij Cao-recht advies en opleiding adviseert Esther overheden, bedrijven, advocaten, ondernemingsraden en brancheorganisaties over de toepassing van het cao-recht. Een andere belangrijke bezigheid is het verzorgen van (in company) cursussen op het gebied van cao-recht alsmede de Tweedaagse Cursus Cao-recht te Haarlem. Daarnaast werkt zij geregeld als paritair voorzitter van sectorale geschillen- danwel beroepscommissies, is ze lid van de Vakexamencommissie voor de Inspecteursopleiding van SNCU alsmede bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA), lid van de werkgroep Cao-recht van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en publiceert zij regelmatig in de arbeidsrechtelijke vakliteratuur. Daarbij is zij docent in de post-academische Groninger Leergang Arbeidsrecht, gastdocent Collectief Arbeidsrecht aan de RUG en gastonderzoeker aan de UvA. Tot slot is ze vaste medewerker Opmaat Nieuws voor de sectie cao-recht, redacteur voor CaoWEB, alsmede annotator voor de Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR). Esther Koot is auteur van het boek Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid. Esther is getrouwd en heeft drie zoons.

Auteur in het kort
Overige uitgaven
2015 E. Koot-van der Putte, Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid (2de druk), Deventer: Kluwer 2015 E. Koot-van der Putte, Hoe binden we de Bollemeijers? Driekwart dwingend recht onder de WWZ, in: L.G. Verburg, (red.), Werk en zekerheid in beweging, Den Haag: Sdu 2015 2014 E.Koot-van der Putte, Jurisprudentie na Teunissen/Welter, iets nieuws onder de zon?, in: L.C.J. Sprengers & G.W. van der Voet, Arbeidsrechtelijke reflecties 2014, Reeks VvA nr. 42, Deventer: Kluwer 2014 JAR 2014/153 - 28-04-2014, Rechtbank Midden-Nederland, kantonrechter, locatie Utrecht, zaaknr. 3069349 UV EXPL 14-224 LH/1040, ECLI:NL:2014:RBMNE:2172 (annotatie) - Standaardkarakter sociaal plan met kracht van cao blokkeert [...] JAR 2014/128 - 08-04-2014, EHRM, zaaknr. 31045/10 (annotatie) - Verbod op solidariteitsstaking geen ongeoorloofde inbreuk op vakbondsvrijheid (Bron: JAR 2014/128) JAR 2014/25 - 23-12-2013, Rechtbank Amsterdam, Kantonrechter Haarlem, zaaknr. 2578115/EJ VERZ 13-239, C/13/554909/KG ZA 13-1445 HB/HWR, ECLI:NL:RBAMS:2013:8987 (annotatie) - (Tussentijdse) opzegging cao, Redelijke opzegtermij[...] 2013 JAR 2013/259 - 15-05-2013, Kantonrechter Tilburg, zaaknr. 760831 CV EXPL 13-1239, ECLI:NL:RBZWB:2013:5907 (annotatie) - Nawerking cao, In cao bepaald dat vorige cao geen nawerking heeft, Zondagstoeslag. 2012 JAR 2012/177 - 21-06-2012, Voorzieningenrechter Kantonrechter Rotterdam, zaaknr. 1343620 VV EXPL 12-207 (annotatie) - Oprichting flexibele capaciteitspool, Ten onrechte vakbonden niet geïnformeerd, Schadevergoeding wegen[...] JAR 2012/47 - 03-01-2012, Kantonrechter Utrecht, zaaknr. 780767 UE VERZ 11-1271 4091, LJN BU9919 (annotatie) - Ontbinding, Representativiteit vakbond die Sociaal Plan sluit, Begroting ontbindingsvergoeding, Afwijking van soci[...] E. Koot-van der Putte, "Bodem in cao's", Zeggenschap 2012/4, p. 24-28. 2011 E. Koot-van der Putte, Zzp’ers en de cao: mogelijk en wenselijk?, in: De toekomst van het cao-recht. Reeks VvA, nr. 39 - A.Ph.C.M. Jaspers & M.F. Baltussen (red.), Deventer: Kluwer 2011. JAR 2011/172 - 27-05-2011, Hoge Raad 's-Gravenhage, zaaknr. 10/00560, LJN BQ0010 (annotatie) - Uitleg algemeen verbindend verklaarde cao’s, Aannemelijk is dat cao’s aldus geformuleerd zijn dat overlapping van de werkingss[...] 2010 A.F. Bungener & E. Koot-van der Putte, Cao-recht en incorporatie na overgang van onderneming, TRA 2010/45 F.B.J. Grapperhaus, E. Koot-van der Putte, S.Sikkink, Zo is het. De onlosmakelijke verbondenheid van Arbeid en Verburg, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2010. E.Koot-van der Putte, “Selectief avv van cao’s bij ontbreken afspraken over scholing” TAP 2010/1 E. Koot-van der Putte, "AVV staat ten onrechte ter discussie", Zeggenschap 2010/1, p. 32-34. 2009 E.Koot-van der Putte & H.Strating, Wordt Cao Postbezorgers algemeen verbindend verklaard?, Zeggenschap 2009/1, p. 44-47. 2008 E. Koot-van der Putte, L.G. Verburg, K.Salomez, “De wijziging van arbeidsvoorwaarden op basis van de cao”, SR 2008/61, p. 291-298. E. Koot-van der Putte & H. Strating, “Maatwerk heeft de toekomst; de cao als vangnet”, Zeggenschap maart 2008, p. 14-17. D. Christe & E. Koot-van der Putte, “Wet AVV, een robuust compromis tussen vrijheid, dwang en behoefte aan diversiteit”, SMA 2008/2, p. 98-107. 2007 E. Koot-van der Putte, Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid (diss. UvA), Deventer: Kluwer 2007 2006 E. Koot-van der Putte, CAO en AVV in Duitsland en Nederland, verslag expertmeeting , HSI Discussion Paper 2006 nr. 2. E. Koot-van der Putte, "Wijziging voorwaarden voor dispensatie van AVV-CAO?”, Praktijkblad arbeidsvoorwaarden , 2006/9, p. 11-13. E. Koot-van der Putte, “CAO en AVV: Samenwerking geeft vrijheid”., Zeggenschap 2006/4, p. 36-39. A.F. Bungener & E. Koot-van der Putte, “Het incorporatiebeding en art. 7:613 BW: een reactie”, SMA 11/12 (2006), p. 512-515. A.F. Bungener, E. Koot-van der Putte, “Incorporeren van een CAO door een ongebonden werkgever”, Sociaal Recht 2006/7/8, p. 227-232. 2005 E. Koot-van der Putte, A.F. Bungener, “Arbeidsvoorwaardenvorming na het arrest TPG/Bollemeijer”, Sociaal Recht 2005/1, p. 8. 2004 E. Koot-van der Putte, “Een afscheid en een blik naar de toekomst”, Rechtshulp 2004, nr. 11/12, p. 1-2. E. Koot-van der Putte, “Afschaffen van de Algemeen verbindend verklaring onverantwoord”, Rechtshulp 2004, nr. 8/9, p. 1-2. E. Koot -van der Putte, “Wie zet de asielzoeker uit?”, Rechtshulp 2004, nr.3, p. 1-2. E. Koot -van der Putte, Redactioneel, Rechtshulp 2004, nr. 2, p. 1-2. E. Koot -van der Putte, “Overzicht jurisprudentie Wet aanpassing arbeidsduur (2)”, Rechtshulp 2004, nr. 1, p. 2-6. E. Koot -van der Putte, T. van den Berge, C.W.G.Rayer, “Meedoen, ook zonder oppas en zonder werk?” De Volkskrant , 28 juli 2004, p. 11. E. Koot -van der Putte, Jelle Visser, Ton Wilthagen, Ronald Beltzer, The Netherlands: from atypicality to typicality. In: S. Sciarra, P. Davies & M. Freesland (Eds.) Employment Policy and the Regulation of Part-time Work in the European Union. A Comparative analysis. Cambridge: Cambridge University Press 2004, p. 190-223. 2003 E. Koot-van der Putte, “Vakbeweging wordt wakker!”, Rechtshulp 2003, nr. 8/9, p. 1-2. E. Koot -van der Putte, “Laat je stem horen!”, Rechtshulp 2003, nr. 4, p. 1-2. E. Koot -van der Putte, “Overzicht jurisprudentie Wet aanpassing arbeidsduur (1)”, Rechtshulp 2003, nr. 12. p. 5-10. 2002 E. van der Putte, “Al 75 jaar Wet CAO; er is hoop”, Rechtshulp 2002, nr. 11, p. 33-37. E. van der Putte, “Normen en waarden”, Rechtshulp 2002, nr. 10, p. 1-2. E. van der Putte, “Werknemers de dupe van nieuw WAO-stelsel”, Rechtshulp 2002, nr. 3, p. 1. 2001 E. van der Putte, “Aanbeveling Nationale Ombudsman aan LISV”, Rechtshulp 2001, nr. 11, p. 17-21. E. van der Putte, “Eerste verjaardag Wet aanpassing arbeidsduur”. Rechtshulp 2001, nr. 8/9, p. 16-20. E. van der Putte, R. Knegt, F.H. Tros, K. Boonstra, Arbeidstijden in overleg? Evaluatie van de Arbeidstijdenwet. Doetinchem: Elsevier bedrijfsinformatie bv 2001.
Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid
€ 60,55
€ 66,00 incl.btw
Boek

De centrale vraag in dit boek is: hoeveel contractsvrijheid blijft er over, ondanks de strikte werking van het collectieve arbeidsrecht? Dit boek biedt een analyse van alle mogelijke vormen van binding. Klassieke thema’s worden besproken, maar ook: overgang van onderneming, zzp’ers, en uitleg van de cao.

Arbeidsovereenkomst
€ 1.025,00
€ 1.117,25 incl.btw
Online naslagwerk

Binnen het arbeidsrecht vormt het arbeidsovereenkomstenrecht een essentieel onderdeel. Het arbeidsovereenkomstenrecht kenmerkt zich door zijn complexiteit en dynamiek. De vele wetten en regelingen op dit gebied wijzigen zeer regelmatig en aan u de uitdaging om dit goed te blijven monitoren. Om u hierbij te ondersteunen, biedt Wolters Kluwer u dit standaardwerk op dit gebied: ‘Arbeidsovereenkomst’.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collectie Arbeidsrecht Compleet.

Specialisme

Esther Koot heeft een wetenschappelijke achtergrond, zo was zij als onderzoeker verbonden aan het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar zij promoveerde op een cao-rechtelijk proefschrift getiteld: “Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid”. Na haar promotie werkte zij korte tijd als advocaat en vervolgens als professional support lawyer bij Allen & Overy LLP te Amsterdam. In haar dagelijkse praktijk bij Cao-recht advies en opleiding adviseert Esther overheden, bedrijven, advocaten, ondernemingsraden en brancheorganisaties over de toepassing van het cao-recht. Een andere belangrijke bezigheid is het verzorgen van (in company) cursussen op het gebied van cao-recht alsmede de Tweedaagse Cursus Cao-recht te Haarlem. Daarnaast werkt zij geregeld als paritair voorzitter van sectorale geschillen- danwel beroepscommissies, is ze lid van de Vakexamencommissie voor de Inspecteursopleiding van SNCU alsmede bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA), lid van de werkgroep Cao-recht van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en publiceert zij regelmatig in de arbeidsrechtelijke vakliteratuur. Daarbij is zij docent in de post-academische Groninger Leergang Arbeidsrecht, gastdocent Collectief Arbeidsrecht aan de RUG en gastonderzoeker aan de UvA. Tot slot is ze vaste medewerker Opmaat Nieuws voor de sectie cao-recht, redacteur voor CaoWEB, alsmede annotator voor de Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR). Esther Koot is auteur van het boek Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid. Esther is getrouwd en heeft drie zoons.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.