Naar content

mr. dr. Erik-Jan Zippro

Advocaat, ZIPPRO MEIJER CITTEUR Advocaten
Universitair docent Civiel Recht, Universiteit Leiden
Specialisme

Civiele procespraktijk (litigation), Privaatrecht, Contractenrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Kartelschade, Schadevergoeding wegens schending van het mededingingsrecht, Privaatrechtelijke handhaving van Europees en Nederlands mededingingsrecht, Privaatrechtelijke handhaving vs publiekrechtelijke handhaving, Staatssteun, Ondernemingsrecht, Verzekeringsrecht, Invloed van het Europees recht op het nationaal privaatrecht.

Auteur in het kort

Advocaat bij ZIPPRO & MEIJER Advocaten

Overige uitgaven
E.-J. Zippro & R. Meijer, 'Lang verwacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen: de definitieve richtlijn betreffende schadevorderingen wegens mededingingsinbreuken', MvV 2015, p. 114-126. E.-J. Zippro, ‘Private enforcement of EU state aid law’, in: A.S. Hartkamp, L.A.D. Keus, J.S. Kortmann, C.H. Sieburgh and M.H. Wissink (eds.), The Influence of EU Law on National Private Law (Volume I, General Part), Kluwer 2014, p. 705-731 E.-J. Zippro, ‘Sanctions in EU competition law: principles and practice, Over de juridische en economische implicaties van de decentralisatie van de handhaving van het Europees mededingingsrecht’ (bespreking van: Michael J. Frese, Sanctions in EU competition law: principles and practice (diss. Amsterdam UvA), Oxford: Hart Publishing), RM Themis 2014, p. 153-156. Ulrich Drobnig, Henk J. Snijders and Erik-Jan Zippro, Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market? Munchen: Sellier European Law Publishers.
Specialisme

Civiele procespraktijk (litigation), Privaatrecht, Contractenrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Kartelschade, Schadevergoeding wegens schending van het mededingingsrecht, Privaatrechtelijke handhaving van Europees en Nederlands mededingingsrecht, Privaatrechtelijke handhaving vs publiekrechtelijke handhaving, Staatssteun, Ondernemingsrecht, Verzekeringsrecht, Invloed van het Europees recht op het nationaal privaatrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.