Naar content

mr. Eric Gubbels

Adviseur burgerlijke stand en internationaal privaatrecht, Gemeente Amsterdam, Basisinformatie
Specialisme

Eric Gubbels is specialist burgerlijke stand en internationaal privaatrecht bij het adviesbureau van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken. Dat is ondergebracht bij de gemeente Amsterdam en adviseert gemeenten en overheidsinstanties over het toepasselijke recht bij burgerzaken. Jaarlijks worden er zo'n 10.000 vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen als verbeteringen van de geboorteakte, naamrecht, afstammingskwesties en vraagstukken rondom (internationale) huwelijken.

Auteur in het kort
Overige uitgaven

Boek 10 BW, NVVB-uitgave voor burgerzakenmedewerkers

De burgerlijke stand, Jurisdidact

Groene Serie Personen- en familierecht
€ 909,00
€ 990,81 incl.btw
Online naslagwerk

Dit deel van de Groene Serie geeft een artikelsgewijze toelichting op Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin literatuur en rechtspraak verwerkt zijn. Kwesties van internationaal privaatrecht worden in speciale kanttekeningen verduidelijkt.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
€ 324,00
€ 353,16 incl.btw
Online naslagwerk

Het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR) behandelt vooral rechtsvragen die in de praktijk spelen. Zowel vragen die opkomen bij de hulpverleners als bij advocaten, notarissen en rechters.

Specialisme

Eric Gubbels is specialist burgerlijke stand en internationaal privaatrecht bij het adviesbureau van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken. Dat is ondergebracht bij de gemeente Amsterdam en adviseert gemeenten en overheidsinstanties over het toepasselijke recht bij burgerzaken. Jaarlijks worden er zo'n 10.000 vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen als verbeteringen van de geboorteakte, naamrecht, afstammingskwesties en vraagstukken rondom (internationale) huwelijken.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.