Naar content

ir. Eric Groenendijk MBA

Financieel Gerechtelijk Deskundige, Zelfstandig adviseur
Specialisme

Expert in het econometrisch berekenen van normomzet en causaal verband. Maakt sinds 1992 schadeberekeningen voor rechtbanken, de StAB, onteigeningscommissies, gemeenten en ondernemingen. Annoteert schadeberekeningen van de Raad van State. Tevens docent Vedische wiskunde.

Auteur in het kort
Specialisme

Expert in het econometrisch berekenen van normomzet en causaal verband. Maakt sinds 1992 schadeberekeningen voor rechtbanken, de StAB, onteigeningscommissies, gemeenten en ondernemingen. Annoteert schadeberekeningen van de Raad van State. Tevens docent Vedische wiskunde.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.