Naar content

mr. Elisabeth van Emden

Advocaat, NN Advocaten (Nationale-Nederlanden)
Specialisme

Beroepsaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van financiële instellingen. Aansprakelijkheidsrecht algemeen. Verzekeringsrecht. Insolventierecht. Burgerlijk procesrecht. Vermogensrecht algemeen.

Auteur in het kort

Elisabeth van Emden is advocaat bij NN Advocaten, het interne advocatenkantoor van Nationale-Nederlanden. Zij houdt zich vooral bezig met zaken op het gebied van het (beroeps-)aansprakelijkheidsrecht, insolventie- en goederenrecht en verzekeringsrecht.

Overige uitgaven
E.A.L. van Emden, 'Hoge Raad 6 april 2007, JOL 2007,235. Is de termijn van art. 3 Fw een fatale termijn?', TvI 2007,4. E.A.L. van Emden, 'Over persoonlijke aansprakelijkheid van de curator en salarisperikelen in het bijzonder, Beursbengel 2009/april. E.A.L. van Emden en E.L.A. van Emden, noot bij Rb Utrecht 7 mei 2010, JOR 2010,215. E.A.L. van Emden, 'Beroepsaansprakelijkheid van de beschermingsbewindvoerder', Beursbengel 2010/juli-augustus. E.A.L. van Emden, noot bij Rb Amsterdam 15 december 2010, JOR 2011,133. E.A.L. van Emden en E.L.A. van Emden, 'Artikel 705 Rv en bankgarantie', BER 2012,3. E.A.L. van Emden en M. de Haan, 'Klachtplicht ook bij (zuivere) onrechtmatige daad', AV&S 2013,3.
Bankgarantie
€ 67,89
€ 74,00 incl.btw
Boek

In deze uitgave worden alle juridische aspecten van bankgaranties op een praktische en overzichtelijke wijze behandeld.

Beroepsaansprakelijkheid
€ 78,90
€ 86,00 incl.btw
Boek

De aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaars kenmerkt zich door een aantal bijzonderheden, waaronder een specifiek op hun taak toegesneden zorgplicht. Dit op de praktijk gerichte boek is gewijd aan de belangrijkste onderwerpen van de beroepsaansprakelijkheid.

Specialisme

Beroepsaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van financiële instellingen. Aansprakelijkheidsrecht algemeen. Verzekeringsrecht. Insolventierecht. Burgerlijk procesrecht. Vermogensrecht algemeen.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.