Naar content

mr. Eelco de Jong

advocaat, ZYPP advocaten
Specialisme

Algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, overheidsaansprakelijkheidsrecht, onteigening en eigendomsbeperking, grondexploitatie, planschade, nadeelcompensatie, kabels- en leidingen, publiek private samenwerking (PPS), natuurbescherming (gebieds- en soortenbescherming).

Auteur in het kort

Eelco de Jong (1968) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen met als afstudeerrichting bestuursrecht. Na zijn afstuderen is Eelco zijn loopbaan gestart bij een aantal gemeenten om vervolgens als senior-secretaris bij de rechtbank te gaan werken. Alvorens als advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen in dienst te treden, is Eelco een aantal jaren docent aan de Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam geweest.

Bouwrecht
€ 446,00
€ 486,14 incl.btw
Online naslagwerk

Het tijdschrift Bouwrecht staat in de markt bekend als hét maandblad voor rechtspraak en literatuur op het gebied van het bouwrecht. Zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke aspecten van het bouwrecht worden (ook) in deze online variant onder de loep genomen.

Ruimtelijk Bestuursrecht
€ 3.820,00
€ 4.163,80 incl.btw
Online naslagwerk

U beslist of adviseert regelmatig op het gebied van ruimtelijke ordening? In deze uitgave vindt u alle relevante juridische en praktische regels van het ruimtelijk bestuursrecht. De in voorbereiding zijnde Omgevingswet is al opgenomen, zodat u zich goed kunt voorbereiden op de nieuwe ruimtelijke instrumenten zoals het omgevingsplan en de omgevingsvisie.

Ruimtelijk Bestuursrecht maakt onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis.

Specialisme

Algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, overheidsaansprakelijkheidsrecht, onteigening en eigendomsbeperking, grondexploitatie, planschade, nadeelcompensatie, kabels- en leidingen, publiek private samenwerking (PPS), natuurbescherming (gebieds- en soortenbescherming).

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.