Naar content

prof. mr. Ed Bauw

Hoogleraar aansprakelijkheidsrecht en rechtspleging, Universiteit Utrecht
Voorzitter Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht
Specialisme

Aansprakelijkheidsrecht; rechtspleging; collectieve actie; milieuprivaatrecht

Auteur in het kort

Vanaf het prille begin van mijn rechtenstudie heb ik de behoefte gevoeld om mijn ideeën en gedachten over het recht op papier te zetten. Inmiddels meer dan 100 publicaties later is die behoefte onverminderd. In mijn publicaties bestrijk ik een breed terrein aan onderwerpen, waarbij ik ernaar streef de maatschappelijke functie van het recht centraal te stellen. Het zwaartepunt in mijn publicaties ligt bij het aansprakelijkheidsrecht en de rechtspleging.

Overige uitgaven

Bij Kluwer verschenen van mijn hand (in samenwerking met andere auteurs): - drie drukken van het boek Milieuprivaatrecht (Serie Studiepockets privaatrecht). Een vierde druk is in voorbereiding; - Relativiteit ten gronde (1992); - de handelseditie van mijn proefschrift 'Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging', waarop in ik 1994 cum laude promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam; - twee drukken van 'Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken'; de laatste in 2015. De derde druk is in voorbereiding.

Bij BoomJuridisch verscheen van mijn hand: 'Togadragers in de rechtsstaat' (met D.J.B. de Wolff, M.E. de Meijer en M. Westerveld, 3e druk 2019) en Commentaar & Context. Wetgeving collectieve actie (met J. Biezenaar en J. van Mourik, 2020)

Collectief schadeverhaal
€ 102,75
€ 112,00 incl.btw
Boek

Na bijna 25 jaar ontwikkeling in de rechtspraktijk is de collectieve actie niet meer weg te denken bij collectieve geschilbeslechting. Met het wetsvoorstel van 17 november 2016 lijkt de deur geopend voor schadevergoeding in financiële vorm. Deze ontwikkeling vormt de rode draad door de uiteenlopende perspectieven op collectieve acties.

Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken
€ 52,29
€ 57,00 incl.btw
Boek

In Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken wordt de lezer op beknopte wijze ingevoerd in de kwalitatieve aansprakelijkheid voor zaken. Meer precies gaat het daarbij om de aansprakelijkheid voor roerende zaken, opstallen, gevaarlijke stoffen, stortplaatsen, mijnbouwwerken, dieren en producten.

Groene Serie Onrechtmatige daad
€ 1.025,00
€ 1.117,25 incl.btw
Online naslagwerk

Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Aansprakelijkheidsrecht; rechtspleging; collectieve actie; milieuprivaatrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.