Naar content

Prof. mr. D.J.G. Visser

Hoogleraar en advocaat, Universiteit Leiden en Visser Schaap & Kreijger
Specialisme

Intellectuele Eigendom Auteursrecht Auteurscontractenrecht Naburige rechten Merkenrecht Databankenrecht Portretrecht Modellenrecht Handelsnaamrecht Reclamerecht IE procesrecht

Auteur in het kort

Sinds 1991 verbonden aan de Universiteit Leiden.
Sinds 2003 als hoogleraar intellectuele eigendomsrecht.
Sinds 1996 advocaat in Amsterdam. Begonnen bij Stibbe.
Sinds 2015 bij Visser Schaap & Kreijger.

Overige uitgaven
Merkenrechtspraak HvJ EU. Delex 2014 A century of Dutch Copyright Law. Delex 2012 Te intellectuele eigendom. Delex 2010 European Copyright Code. Delex 2010 Commercieel Portretrecht. Delex 2009 Een eigen oorspronkelijk karakter. Delex 2007 Auteursrecht op toegang. Proefschrift. Vuga 1997 Parlementaire Geschiedenis WNR. DAP 1993 Een borrel met een zeepsmaak. Kwadraat 1993
Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom
€ 198,16
€ 215,99 incl.btw
Boek

Geen enkele andere uitgave geeft u zo snel en gemakkelijk inzicht in de geldende intellectuele eigendomsregelgeving. Zeer actueel met de stand van de wet per 1 april 2016.

De nieuwe editie van Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom verschijnt in april 2019.

Auteursrecht
€ 61,47
€ 67,00 incl.btw
Boek

Het handboek Auteursrecht is nu ook voor studenten in een betaalbare uitgave verschenen. Het handboek behandelt het auteursrecht, het portretrecht, de naburige rechten en het databankenrecht.

Nederlands Juristenblad (NJB)
€ 395,20
€ 478,19 incl.btw
Online naslagwerk

Het Nederlands Juristenblad – NJB – is dé toonaangevende weekuitgave voor juristen. Het biedt een belangrijk platform voor juridische discussies en wordt ook regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia. Deze online versie voorziet u nog sneller van belangrijke juridische informatie.

Specialisme

Intellectuele Eigendom Auteursrecht Auteurscontractenrecht Naburige rechten Merkenrecht Databankenrecht Portretrecht Modellenrecht Handelsnaamrecht Reclamerecht IE procesrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.