Naar content

dr. Co van Zundert

Adviseur, nadeelcompensatie en planschade
Ex, Universitair hoofddocent omgevingsrecht
Specialisme

Ruimtelijk bestuursrecht

Auteur in het kort

In 1953, op mijn 15e begon ik met werken als leerling-ambtenaar bij de gemeente Dinteloord. Ik werd aangenomen omdat ik zo'n mooi handschrift had en verdiende 48 gulden per maand. Onderwijl volgde ik avondstudies.

Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2018/2
€ 80,90
€ 85,75 incl.btw
Boek

Bent u werkzaam op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en omgevingsbeleid? Deze uitgave bevat een compleet en geordend overzicht van alle relevante wetten en uitvoeringsregelingen waar u gedurende de werkdag mee te maken krijgt. Van regelgeving over ruimtelijke ordening tot aan monumenten. Bijgewerkt tot en met 1 oktober 2018.

Tekstuitgave Regelgeving Grondzaken 2017
€ 89,62
€ 108,44 incl.btw
e-Book

Handige uitgave met de tekst van de meest relevante regelingen in uw werkveld van het grondbeleid en gebiedsontwikkeling, vanaf grondverwerving tot en met de exploitatie. Wettekst en uitvoeringsregelingen direct bij hand.

Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht
€ 183,96
€ 195,00 incl.btw
Boek

In deze 9e druk vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht: de belangrijkste wet- en regelgeving én korte en heldere commentaren op meer dan 650 artikelen. Alle wetswijzigingen van de afgelopen jaren en de belangrijkste jurisprudentie zijn verwerkt. Nieuw zijn de Erfgoedwet en een deel van de Woningwet.

Bouwrecht
€ 416,00
€ 503,36 incl.btw
Online naslagwerk

Het tijdschrift Bouwrecht staat in de markt bekend als hét maandblad voor rechtspraak en literatuur op het gebied van het bouwrecht. Zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke aspecten van het bouwrecht worden (ook) in deze online variant onder de loep genomen.

De Gemeentestem
€ 613,60
€ 742,46 incl.btw
Online naslagwerk

De Gemeentestem is hét bestuursrechtelijke tijdschrift voor de gemeentelijke rechtspraktijk. De Gemeentestem online biedt u overzichtelijk en snel toegang tot artikelen op het terrein van het gemeenterecht, algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, bijzonder bestuursrecht en het EG-recht.

Module Grondzaken
€ 1.245,00
€ 1.506,45 incl.btw
Online naslagwerk

U krijgt toegang tot alle juridische en beleidsmatige regels van het gehele proces van het grondbeleid, vanaf grondverwerving tot en met exploitatie. Met veel praktische handreikingen. Het uitgebreid procesdossier over onteigening geeft u een procedurebeschrijving, stappenschema’s en checklists, die u direct kunt toepassen.

Module Grondzaken is een onderdeel van de Collectie Omgevingswet.

Specialisme

Ruimtelijk bestuursrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.