Naar content

dr. Co van Zundert

Adviseur, nadeelcompensatie en planschade
Ex, Universitair hoofddocent omgevingsrecht
Specialisme

Ruimtelijk bestuursrecht

Auteur in het kort

In 1953, op mijn 15e begon ik met werken als leerling-ambtenaar bij de gemeente Dinteloord. Ik werd aangenomen omdat ik zo'n mooi handschrift had en verdiende 48 gulden per maand. Onderwijl volgde ik avondstudies.

Specialisme

Ruimtelijk bestuursrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.