Naar content

mr. drs. Christiaan Soer

juridisch adviseur, Royal HaskoningDHV
Specialisme

Externe veiligheid, omgevingsveiligheid, Omgevingswet, Tracéwet, milieueffectrapportage, luchthavens

Auteur in het kort
Milieurecht Totaal
€ 4.232,00
€ 4.612,88 incl.btw
Online naslagwerk

Met deze online uitgave heeft u een totaaloverzicht van ruim 25 verschillende milieuwetten, met artikelsgewijs commentaar en dagelijks bijgewerkte wetteksten. En met de ruim 14.000 uitspraken, veelal met samenvattingen en annotaties door deskundigen, vindt u altijd een uitspraak die voor u relevant is.

Milieurecht Totaal maakt onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis met deze Collectie.

Specialisme

Externe veiligheid, omgevingsveiligheid, Omgevingswet, Tracéwet, milieueffectrapportage, luchthavens

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.