Naar content

dr. drs. Chris Schriks

dr. drs., geen
Specialisme

Boekprivileges, boek- handelsusanties, kopijrecht, verordeningen en rechtspraak in Nederland met analoge ontwikkelingen in het buitenland (Het Kopijrecht 16de-19de eeuw, Walburg Pers/Kluwer 2004). - Constitutionele en wettelijke consequenties van openbaarheid en openbaarmaking vanwege het publiek gezag (Staatsauteursrecht c.a. Openbaarheid in de trias politica en het kopij- en auteursrecht, 17de-21ste eeuw, Walburg Pers, 2010) - Canon van het uitgevers- en auteursrecht 1450-1950 (Kluwer, 2012

Auteur in het kort

Chris Schriks (1931) is van 1946 tot 1999 werkzaam geweest in/bij verschillende drukkerijen/uitgeverijen in Nederland. Aanvankelijk in dienstverband in verschillende functies Later als directeur. In 1961 heeft hij uitgeverij De Walburg Pers te Zutphen opgericht. Deed rechten in Nijmegen en promoveerde in 2004 op de geschiedenis van het kopijrecht/uitgeversrecht in Leiden. Publiceerde een aantal werken van verschillende aard en vervulde verschillende bestuursfuncties in en buiten het boekenvak

Overige uitgaven
Relevante publicaties: Werken van de Walburg Pers, overzichtscatalogus, Zutphen, 1986. Het Kopijrecht van de 16de tot 19de eeuw, dissertatie, Zutphen, 2004. Staatsauteursrecht. Openbaarheid in de Trias Politica en het kopij- en auteursrecht, 17de-20ste eeuw. Zutphen, 2010. Canon van het uitgevers- en auteursrecht, Deventer, 2011. 250 Jaar Groote of Oranje Sociëteit, 1763-1813, Zutphen, 2013. Copyright History in The Netherlands, Zutphen, 2015.
Specialisme

Boekprivileges, boek- handelsusanties, kopijrecht, verordeningen en rechtspraak in Nederland met analoge ontwikkelingen in het buitenland (Het Kopijrecht 16de-19de eeuw, Walburg Pers/Kluwer 2004). - Constitutionele en wettelijke consequenties van openbaarheid en openbaarmaking vanwege het publiek gezag (Staatsauteursrecht c.a. Openbaarheid in de trias politica en het kopij- en auteursrecht, 17de-21ste eeuw, Walburg Pers, 2010) - Canon van het uitgevers- en auteursrecht 1450-1950 (Kluwer, 2012

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.