Naar content

mr.dr. Charlotte Spierings

Promovenda, Radboud Universiteit Nijmegen
Specialisme

Verbintenissenrecht

Auteur in het kort

Schrijft een proefschrift over de eenzijdige rechtshandeling in rechtsvergelijkend perspectief en is daarnaast redactiesecretaris van het NTBR.

Afstand van recht
€ 43,58
€ 47,50 incl.btw
Boek

27 jaar na het verschijnen van de eerste editie verschijnt de nieuwe druk van de monografie over afstand van recht.
Deze nieuwe druk biedt, grotendeels met behoud van de oorspronkelijke structuur, een eigentijdse analyse met daarin een breder spectrum aan sub-onderwerpen dan in de eerste druk. Ook vindt u uiteraard volop nieuwe verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie.

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
€ 246,00
€ 268,14 incl.btw
Online naslagwerk

NTBR – het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) – volgt secuur de ontwikkelingen rond het Burgerlijk Wetboek. Daarbij wordt het gehele terrein van het burgerlijk recht bestreken, met een nadrukkelijk accent op het vermogensrecht.

Specialisme

Verbintenissenrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.