Naar content

mr.dr. Charlotte Spierings

Promovenda, Radboud Universiteit Nijmegen
Specialisme

Verbintenissenrecht

Auteur in het kort

Schrijft een proefschrift over de eenzijdige rechtshandeling in rechtsvergelijkend perspectief en is daarnaast redactiesecretaris van het NTBR.

Zicht op toezicht in de verzekeringssector
€ 60,32
€ 65,75 incl.btw
Boek

De distributie van verzekeringen staat in dit boek centraal. Door ingrijpende maatregelen in de Wet op het financieel toezicht (in het bijzonder het verbod op (bonus)provisie) moeten de spelers die een rol spelen bij de distributie van verzekeringen, nu duidelijk maken wie welke werkzaamheden voor wie verricht, op welke basis werkzaamheden worden verricht en op welke wijze zij worden beloond.

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
€ 235,95
€ 285,50 incl.btw
Online naslagwerk

NTBR – het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) – volgt secuur de ontwikkelingen rond het Burgerlijk Wetboek. Daarbij wordt het gehele terrein van het burgerlijk recht bestreken, met een nadrukkelijk accent op het vermogensrecht.

Specialisme

Verbintenissenrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.