Naar content

mr. Chantal van Mil

Advocaat, KienhuisHoving
Specialisme

Algemeen Bestuursrecht, Handhavingsrecht, Bestuursprocesrecht, Omgevingsrecht, Ruimtelijk Bestuursrecht, Milieurecht, (Overheids)aansprakelijkheidsrecht, Wet openbaarheid van bestuur, Onteigening, PPS en gebiedsontwikkeling, Natuurbeschermingsrecht, Europees recht

Auteur in het kort
Overige uitgaven
AB rechtspraak bestuursrecht
Thema's van omgevingsrecht
€ 750,00
€ 907,50 incl.btw
Online naslagwerk

Thema’s van omgevingsrecht (Thom) is een online uitgave en biedt u snel toegang tot praktische en verdiepende informatie met betrekking tot het omgevingsrecht in de meest ruime zin van het woord.

Specialisme

Algemeen Bestuursrecht, Handhavingsrecht, Bestuursprocesrecht, Omgevingsrecht, Ruimtelijk Bestuursrecht, Milieurecht, (Overheids)aansprakelijkheidsrecht, Wet openbaarheid van bestuur, Onteigening, PPS en gebiedsontwikkeling, Natuurbeschermingsrecht, Europees recht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.